Menu

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

door Saar Casteels, Melissa Ceuterick, Gunilla De Graef, Philippe Degelin, Dirk Geldof, Steffie Jalhay, Fanny Matheusen

Prijs
€ 32.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De Vlaamse samenleving verandert en wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld. - Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties hiermee omgaan? - Hoe kunnen ze inspelen op de verschillende noden die dit met zich meebrengt? - Hoe kunnen leidinggevenden hun organisatie cultuursensitief maken? In het boek 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie' gaat VIVO i.s.m. het Agentschap Integratie en Inburgering en Politeia in op deze en andere vragen. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden trachten we een bijdrage te leveren aan een antwoord op de vraag hoe u tot een zorg- en welzijnsorganisatie komt die cultuursensitief denkt en werkt.

Over de auteur(s)

SC

Saar Casteels

Saar Casteels is projectmedewerker diversiteit bij VIVO. Ze ondersteunt organisaties en diensten die hun werking beter willen afstemmen op een divers publiek. 

Meer info
MC

Melissa Ceuterick

Melissa Ceuterick is doctor-assistent in politieke en sociale wetenschappen, vakgroep: Sociologie. Haar onderzoeksdisciplines zijn: Sociologie van gezondheid en ziekte, etniciteit en migratiestudies en medische antropologie (met inbegrip van psychologische antropologie, transculturele psychiatrie, ageing and culture studies).

Meer info
GDG

Gunilla De Graef

Gunilla De Graef is beleidsmedewerker diversiteit en docent interculturele communicatie op de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Voorheen was Gunilla werkzaam als stafmedewerker en trainer op het Vlaams Expertisecentrum Kruispunt Migratie-Integratie en van 2002 tot 2012 bij CIMIC, Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie.

Meer info
PD

Philippe Degelin

Philippe Degelin is projectbeheerder 'Levenslang Leren' bij VIVO vzw en lokale regiocoördinator bij het Agentschap Integratie en Inburgering in Leuven. Philippe Degelin heeft een licentiaat in geschiedenis en postgraduaat in sociale en culturele antropologie en diversiteitsmanagement.

Meer info
DG

Dirk Geldof

Dirk Geldof is doctor in de politieke- en sociale wetenschappen (1999) en bachelor in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Van 1991 tot 2002 was hij co-auteur van de Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting. Geldof is docent aan de Universiteit Antwerpen, het Hoger Instituut Gezinswetenschappen en de Karel de Grote-Hogeschool.

Meer info
SJ

Steffie Jalhay

Steffie Jalhay is projectbeheerder diversiteit bij VIVO vzw. Als projectbeheerder diversiteit bij VIVO sensibiliseert en informeert ze social-profitorganisaties bij (het uitwerken van) een diversiteitsbeleid. Het gaat daarbij zowel over het aanwerven van en omgaan met een divers personeelsbestand als het ondersteunen van organisaties en hulpverleners in het omgaan met een divers cliënteel. Steffie Jalhay heeft een master in de sociologie (UGent).

Meer info
FM

Fanny Matheusen

Fanny Matheusen geeft al meer dan 20 jaar training, procesbegeleiding, intervisie en coaching aan groepen professionals en vrijwilligers in zeer uiteenlopende contexten. Ze is zaakvoerder bij Goesthing. Goesthing wil mensen en / in organisaties gidsen in de transitie naar een meerstemmige ecorechtvaardige samenleving. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Saar Casteels, Melissa Ceuterick, Gunilla De Graef, Philippe Degelin, Dirk Geldof, Steffie Jalhay, Fanny Matheusen
ISBN (print): 978-2-509-02691-0
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel uw printeditie

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 10

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel uw printeditie

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Zorg voor personen met een handicap

26 Sep

Opleiding: Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 85

Schrijf u in