Menu

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Saar Casteels , Melissa Ceuterick , Gunilla De Graef , Philippe Degelin , Dirk Geldof , Steffie Jalhay , Fanny Matheusen

Bestel uw printeditie

DE WEG NAAR DEZE GEDEELDE VISIE

In een eerste fase namen negen experten op vlak van cultuursensitieve zorg deel aan een eenmalige focusgroep op donderdag 26 maart 2015. Tijdens het eerste deel van de focusgroep werden deelnemers uitgenodigd om een ideale cultuursensitieve organisatie voor ogen te halen, dit aan de hand van een visualisatieoefening. Nadien werden die persoonlijke visies samengelegd en verder verfijnd in drie aparte werkgroepen. Tijdens de daaropvolgende plenaire discussie werkten we een gedeelde visie uit en bespraken we de noodzakelijke randvoorwaarden. Op basis daarvan werd een eerste versie van deze tekst ontwikkeld. Zowel de aanwezige experten als de andere leden uit het netwerk gaven hierop schriftelijk feedback. Op basis van de resultaten van de focusgroep en de feedback achteraf, synthetiseerden we tenslotte voorliggende visie op cultuursensitieve zorg.

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel uw printeditie

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 10

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel uw printeditie

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Zorg voor personen met een handicap

26 Sep

Opleiding: Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 85

Schrijf u in