Menu

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

Maakt deel uit van de reeks Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak

door Jan Leroy, Marijke De Lange, Ben Gilot, Pieter Vanderstappen, David Vanholsbeeck

Prijs
34,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Deze publicatie maakt deel uit van de collectie Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak.


In deze publicatie proberen de auteurs zo veel mogelijk vragen op te werpen die van belang kunnen zijn bij een eventueel denkproces over verzelfstandiging. Die oefening moet besturen in staat stellen om een degelijk onderbouwde verzelf-standiging op poten te zetten én om de bestaande structuren kritisch tegen het licht te houden.

De tekst is uitdrukkelijk waardenvrij en bevat dus geen pleidooi pro of contra verzelfstandiging. Antwoorden op de gestelde vragen en overwegingen zijn immers steeds afhankelijk van de intenties en invulling van het bestuur en de context waarbinnen de verzelfstandigde structuur werkt.

De content is opgedeeld in drie grote stukken: het afwegingskader zelf, enkele specifieke sectorale bepalingen en het juridische kader voor verzelfstandiging. In het eerste deel worden de problematiek en het doel van dat afwegingskader kort geschetst, waarna in het eigenlijke afwegingskader achtereenvolgens wordt ingegaan op de algemeen-bestuurlijke aspecten, de financiële en fiscale overwegingen en de personeelsvraagstukken. In het sectorale deel worden voor een aantal sectoren de belangrijkste regels weergegeven die binnen het afwegingskader niet aan bod kwamen wegens te specifiek. In het laatste deel worden ten slotte nog eens de voornaamste regels uit de gemeente- en OCMW-wetgeving op het vlak van verzelfstandiging op een rijtje gezet. Het juridische luik kan als een geheugensteuntje dienen voor het eigenlijke afwegingskader, maar vormt niet het eigenlijke doel van deze content.

Over de auteur(s)

JL

Jan Leroy

VVSG

Jan Leroy is senior expert data en analyse bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Meer info
MDL

Marijke De Lange

Marijke De Lange is stafmedewerker personeelsbeleid lokale besturen bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info
BG

Ben Gilot

Ben Gilot is stafmedewerker gemeente- en OCMW-financiën bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
PV

Pieter Vanderstappen

Pieter Vanderstappen is stafmedewerker OCMW - bestuurlijke organisatie bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
DV

David Vanholsbeeck

David Vanholsbeeck is stafmedewerker statuut lokale mandataris bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Jan Leroy, Marijke De Lange, Ben Gilot, Pieter Vanderstappen, David Vanholsbeeck
ISBN (print): 9782509035899
Verschijningsdatum: 2020-01-06
Aantal pagina’s: 82
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's

Ben Gilot
Luc Vermeiren

Bestel