Menu

De burger aan zet

Zin en onzin van participatie

door Guido Dierickx, Eric Lancksweerdt, Peter Thijssen, Wouter Van Dooren

Prijs
€ 34.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Participatie zit in de lift, maar dossiers zoals de Oosterweelverbinding roepen vele vragen op. Moeten burgers meer gelegenheid tot inspraak krijgen? Moeten ze op een vroeger tijdstip kunnen participeren? Is het aanvaardbaar dat projecten vertraging oplopen door het optreden van burgers? Deze publicatie benadert het fenomeen participatie op een veelzijdige manier, waarbij elk van de vier auteurs een eigen insteek hanteert. Eric Lancksweerdt vraagt zich af waarom we participatie organiseren, aangezien het juridisch noch beleidsmatig evident is, maar vindt toch redenen die participatie verantwoorden. Peter Thijssen is kritischer en confronteert de lezer met harde feiten uit de analyse van twee gevalstudies. Wouter Van Dooren legt aan de hand van een reeks paradoxen de belangrijkste knelpunten van participatie bloot. Guido Dierickx plaatst tot slot twee procédés van besluitvorming tegenover elkaar: het onderhandelen enerzijds en het stemmen anderzijds. Toch zijn er in deze uiteenlopende bijdragen heel wat parallellen te trekken. Zo blijkt voortdurend dat participatie een complex fenomeen is dat genuanceerd benaderd moet worden. Participatie kan interessante informatie opleveren, maar het kan het de vertegenwoordigers van het volk ook lastiger maken. Ook is er de gemeenschappelijke bekommernis om de kwaliteit van de democratische besluitvorming. Daarbij wordt het belang van een goede communicatie tussen burger en bestuur telkens weer onderstreept.

Over de auteur(s)

GD

Guido Dierickx

Meer info
EL

Eric Lancksweerdt

Meer info
PT

Peter Thijssen

Meer info
WVD

Wouter Van Dooren

Wouter Van Dooren is professor bestuurskunde in de Onderzoeksgroep Management en Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Hij doceert ook aan de Antwerp Management School.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Guido Dierickx, Eric Lancksweerdt, Peter Thijssen, Wouter Van Dooren
ISBN (print): 9782509006370
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

Strak plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC | pakket van 10

Bestel