Menu

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Mogelijkheden en begrenzingen binnen de relatie tussen burger en bestuur

door Frankie Schram

Prijs
€ 44.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Dit boek tast de mogelijkheden af om bemiddeling in bestuurszaken aan te wenden. Daartoe verduidelijkt het eerst wat bemiddeling is en situeert het de problematiek bij conflicten die zich kunnen voordoen tussen besturen en burgers. Het bestuur als actor vertoont bijzondere kenmerken en burgers verhouden zich in verschillende rollen tot het bestuur. In dit boek gaan we in op de complexiteit van de rollen die burgers en besturen tegenover elkaar kunnen innemen en situeren we ze binnen democratieopvattingen. Deze ingewikkelde relatie plaatsen we ook binnen een veranderende realiteit: zowel wat samenleving en bestuur betreft als nieuwe opvattingen hierover. We bestuderen ze tevens binnen het legitimiteitsconcept. Vervolgens zoomen we in op de specificiteit van het bestuur. Niet alleen is ze aan het recht gebonden, ze beschikt ook over specifieke bevoegdheden, stelt een speciaal soort handelingen, moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en moet zich verantwoorden. Het overheidsoptreden speelt zich bovendien af binnen een governancecontext, waar de overheid een bijzondere actor is tussen andere actoren. Als het dan al tot conflicten tussen overheid en burger komt, hebben de burgers traditioneel een aantal instrumenten ter beschikking: de politieke weg, bestuurlijke maatregelen en administratieve beroepen, klachtenprocedures en jurisdictionele procedures. Daarbij rijst de vraag in welke mate er binnen deze instrumenten bemiddeling kan worden aangewend. We zijn echter eerder gewonnen voor het inzetten van bemiddelingsvaardigheden vooraleer het conflict in deze fase is aanbeland

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen , professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is verder lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, lid en secretaris van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken, en plaatsvervangend lid van de Vlaamse Toezichtcommissie van het bestuurlijke elektronische gegevensverkeer.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509018311
Verschijningsdatum: 2017-02-13
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Recht

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel

Recht

E-government in het federale Belgiƫ

Dirk De Bot

Bestel

Recht

De federale openbaarheidswetgeving: een introductie

Frankie Schram

Bestel

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Recht

Belgiƫ: een handleiding - 4de ed.

Frankie Schram

Bestel

Recht

Motivering van bestuurshandelingen

Frankie Schram

Bestel