Menu

Omgaan met pesten op school | pakket van 5

2016-01-25

Bestel

Werk volgens een coherent plan

Een pestpreventiebeleid heeft de meeste kansen om te slagen als er een duidelijk en coherent plan achter zit, waar de hele schoolgemeenschap het eens over is en dat als een rode draad door alle geledingen en niveaus van de school loopt.
Dit zijn de bouwstenen van een coherent plan:
De directeur en het schoolteam gaan uit van eenzelfde visie op een veilig en verbindend klas- en schoolklimaat, geïnspireerd op het pedagogisch project.
De directeur en het schoolteam dragen deze visie uit naar hun leerlingen en ouders.
De directeur stelt een werkgroep samen die een plan opmaakt en alles daarrond coördineert.
De visie of het plan wordt besproken met personeel, leerlingen en ouders. Iedereen heeft inspraak in het uitstippelen van het pestpreventiebeleid. (Vraag hen: Hoe willen jullie het aanpakken, hoe staan jullie tegenover pesten)
Ieder lid van de schoolgemeenschap wordt geïnformeerd en gesensib

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Onderwijs

Wij weten van praten

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Architectuur maakt school

Luc De Man
Marianne Coopman

Bestel

Onderwijs

Vlaamse toetsen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Meer weten over (effectief) leren

Marc Van den Brande
Wouter Smets

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

STEM in je klas

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel