Menu

Planmerintegratiedecreet

Tijs Reiner

2017-05-15

Bestel

Een proceduredecreet, maar met enkele belangrijke inhoudelijke wijzigingen

Het planmerintegratiedecreet is grotendeels een proceduredecreet. Zo wordt onder meer voorzien in volgende procedurele hervormingen

    [51.]  Parl. St. Vl.Parl. 2015-2016 nr. 687/1, 21.

In vergelijking met de huidige situatie worden de procedures tot opmaak van een plan-MER en plan-m.e.r.-screening herleid tot één procedure.
De formele volledigheidsverklaring van de kennisgevingsnota door de dienst MER komt te vervallen.
De goedkeuringsbeslissingen door de diensten bevoegd voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage, zoals omschreven in het DABM worden voor RUP’s gewijzigd naar een geïntegreerde kwaliteitsbeoordeling.

    [52.]  De formele goedkeurings- en afkeuringsbeslissing van het MER blijft inderdaad bestaan voor het generieke spoor (dus voor plannen en programma’s andere dan RUP’s). Confo

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel

Omgeving

Erfdienstbaarheden van openbaar nut

Joseph Spinks

Bestel

Omgeving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Omgeving

De humane stad

Pieter Ballon
Cathy Macharis
Michael Ryckewaert

Bestel

Omgeving

Code Nutswerken

Christophe Claeys

Bestel

Omgeving

Verdichting van dichtbij bekeken

Xavier Buijs

Bestel

Omgeving

Doe-boek Starten met de omgevingsvergunning

Joris De Belder
Pieter Sellenslagh
Roel Slegers

Bestel

Bestuur & organisatie, Omgeving

Hoera, open ruimte! Plattelandsbeleid in steden en gemeenten | e-book

Liesbet Belmans

Bestel

Omgeving

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Tijs Reiner

Bestel

Omgeving

Straatbomen in uw gemeente: een stappenplan voor het inplannen

Florian De Bont

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sociale woning huren bij een SHM

Björn Mallants

Bestel

Omgeving

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel

Omgeving

De verjaring van de herstelvordering

Jo Van Lommel

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sterk lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer

Bestel

Omgeving

Toekomsten voor investeren in publieke ruimte

Xavier Buijs
Annelies Van der Donckt
Paul Wuillaume

Bestel

Omgeving

Een nieuwe aanpak voor landelijke wegen. Het functietoekenningsplan

Liesbet Belmans

Bestel

Omgeving

Handboek Lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer
Björn Mallants

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Omgeving

Het decreet grond- en pandenbeleid: Vergunningsaanvragen en maatregelen betaalbaar wonen

Floris Sebreghts
Olivier Verhulst

Bestel

Omgeving

Het vermoeden van vergunning

Floris Sebreghts

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Interculturele competentie in onderwijs

Bestel