Menu

Planmerintegratiedecreet

Reiner Tijs

2017-05-15

Bestel

Een proceduredecreet, maar met enkele belangrijke inhoudelijke wijzigingen

Het planmerintegratiedecreet is grotendeels een proceduredecreet. Zo wordt onder meer voorzien in volgende procedurele hervormingen

    [51.]  Parl. St. Vl.Parl. 2015-2016 nr. 687/1, 21.

In vergelijking met de huidige situatie worden de procedures tot opmaak van een plan-MER en plan-m.e.r.-screening herleid tot één procedure.
De formele volledigheidsverklaring van de kennisgevingsnota door de dienst MER komt te vervallen.
De goedkeuringsbeslissingen door de diensten bevoegd voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage, zoals omschreven in het DABM worden voor RUP’s gewijzigd naar een geïntegreerde kwaliteitsbeoordeling.

    [52.]  De formele goedkeurings- en afkeuringsbeslissing van het MER blijft inderdaad bestaan voor het generieke spoor (dus voor plannen en programma’s andere dan RUP’s). Confo

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Omgeving

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel