Menu

Buiten de school(m)uren

Een verkenning van leren naast het reguliere onderwijskader

door Marc Van den Brande, Marianne Coopman

Prijs
39,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Abonnement op de reeks

Dit boek maakt deel uit van onze reeks Beleid voeren in het onderwijs. Abonnees op deze reeks ontvangen drie pockets per jaar aan voordeeltarief van 30 euro per pocket. Het abonnement is jaarlijks opzegbaar.

In de reeks diepen we actuele thema’s uit die raakvlakken hebben met zowel onderwijsbeleid als school- en klaspraktijk. Voor leerkrachten, directeurs, schoolbestuurders, lerarenopleiders, beleidsverantwoordelijken en iedereen die zich betrokken voelt bij hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs. Gastauteurs leveren kwaliteitsvolle bijdragen op basis van hun expertise en ervaring, de coördinatie is in handen van een divers samengestelde redactieraad.

Ouders wensen het beste voor hun kinderen. In de schaduw van het reguliere onderwijs gaan ze op zoek naar extra vormingskansen: soms als remediëring om de leerachterstand van hun kind in te perken, soms als bijkomende uitdaging. In enkele gevallen zelfs als plaatsvervanging voor de gewone school. Dat is vandaag al een gangbare praktijk in een aantal Aziatische landen. Schoolse competitie en prestatiedrang vormen er de grondtoon van het dagelijkse kinderleven.

In Vlaanderen loopt het alsnog niet zo’n vaart. Het vertrouwen in ons onderwijs is nog zeer groot. Maar de druk voor betere schoolprestaties – zowel van het individu als van het systeem – wordt sterk opgevoerd. We stelden ons de vraag of er ook bij ons een tendens is om meer onderwijs buiten de school(m)uren en dus buiten het regulier leerplichtonderwijs te zoeken.

En als er zo’n tendens is:

  • Waarover gaat het dan?
  • Wie organiseert het? Wie neemt eraan deel?
  • Wat is de kwaliteit van die initiatieven? Vormen zij een concurrentie voor onze scholen?
  • Hoe gaan we daar als regulier onderwijs mee om?
  • Moeten we terugplooien op een basis- of standaardcurriculum, en andere leergebieden of domeinen overlaten aan deze nieuwe vormen van onderwijs?

Met als hamvraag: doet dit geen afbreuk aan het streven naar (kwaliteitsvol) onderwijs voor élk kind? Of zijn er toch voordelen verbonden aan bijkomende instructiemogelijkheden buiten het regulier onderwijssysteem?

Dit boek wil een verkennende aanzet geven om directies, leraren, en allen die met onderwijs begaan zijn, te wijzen op het fenomeen van onderwijs buiten de school(m)uren. En hoe we hieromtrent een beleid moeten voeren

Lees hier de inhoudstafel.

Over de auteur(s)

MVdB

Marc Van den Brande

Marc Van den Brande is pedagoog (onderwijsbeleid en -begeleiding). Hij was secretaris-generaal van het verbond van het katholiek basisonderwijs en tevens actief als voorzitter van de Raad Basisonderwijs (VLOR). Hij is momenteel raadgever van de vice-minister-president Hilde Crevits.

Meer info
MC

Marianne Coopman

Marianne Coopman, onderwijzer en master in de opleidings- en onderwijswetenschappen, heeft zeven jaar lesgegeven als onderwijzer in een basisschool te Antwerpen. Vervolgens werkte ze zeven jaar voor het COV als inspraakbegeleider. Daarna heeft ze beleidsverantwoordelijkheid voor het COV opgenomen. Sinds 2012 als algemeen secretaris.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Marc Van den Brande, Marianne Coopman
ISBN (print): 9782509036858
Verschijningsdatum: 2020-04-16
Formaat: 160x240mm
Aantal pagina’s: 164
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Architectuur maakt school

Luc De Man
Marianne Coopman

Bestel

Onderwijs

Vlaamse toetsen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Werken aan kwaliteit op school

Gilbert Deketelaere

Bestel

Onderwijs

Meer weten over (effectief) leren

Marc Van den Brande
Wouter Smets

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel