Menu

Samen verbindt

Wat generaties van elkaar kunnen leren

door Jurn Verschraegen, Miet Timmers, Reinhilde Peeters

Prijs
45,-
E-book met 5 persoonlijke downloads.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Professionals in de ouderenzorg en leerkrachten zijn vaak de pioniers om aan te kaarten hoe jammer het is dat de generaties zo weinig met elkaar in contact komen. Vanuit het idee dat jong en oud er baat bij hebben om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, ontstaan er in Vlaanderen en Brussel prachtige initiatieven die getuigen van heel veel creativiteit en inventiviteit.

Bij de bouw van een nieuw woonzorgcentrum ontstaat bijvoorbeeld het idee om een kinderopvang te integreren zodat jong en oud dicht bij elkaar leven. En een feest in een woonzorgcentrum is een ideale gelegenheid om het kinderkoor uit te nodigen. Die intuïtie is prima. Verschillende organisaties en overheden ondersteunen die initiatieven en geven er ruchtbaarheid aan. De projecten en programma’s zorgen voor fijne contacten en verbinden mensen, generaties en organisaties. Hun maatschappelijk nut staat als een paal boven water, maar er valt nog heel wat terrein te winnen in de kruisbestuiving tussen jong en oud.

Deze publicatie wil inspireren om bestaande projecten te helpen om een versnelling hoger te schakelen en een verdere voedingsbodem leggen voor nieuwe intergenerationele samenwerkingen. Deze toekomstgerichte visie op zorg en onderwijs biedt een enorm potentieel aan opportuniteiten en kan een win-win zijn voor alle betrokkenen.

Over de auteur(s)

JV

Jurn Verschraegen

Jurn Verschraegen is directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Hij werkte achtereenvolgens in de thuiszorg, ziekenhuis en woonzorgcentra voor personen met dementie Hij is benoemd expert bij de Hoge Gezondheidsraad, lid van de Belgian Dementia Council (BeDeCo) en gastdocent aan diverse hogescholen. Hij ontving op 11/7/2019 het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.

Meer info
MT

Miet Timmers

Miet Timmers is master in de geschiedenis, master in bevolkings- en ontwikkelingsstudies en postgraduaat in bedrijfskunde. Ze is onderzoeker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool en lector aan de opleiding bachelor in de Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool. Ze volgde de opleiding Specialist in Intergenerational Relations aan de Universiteit van Pittsburgh (VS).

Meer info
RP

Reinhilde Peeters

Reinhilde Peeters is bachelor in de Gezinswetenschappen en koos intergenerationeel werken als onderwerp voor haar bachelorproef ‘Oud vertier, jong plezier’. Zij observeerde daarvoor verschillende intergenerationele werkingen en gebruikte haar ervaring in het werkveld met zowel kinderen, jongeren als ouderen om zelf een project op te starten. Momenteel werkt ze als projectmedewerker bij Koor&Stem aan de projecten ‘De Stem van ons Geheugen’ en ‘Ik zal je altijd horen’ die focussen op het opzetten van samenzangmomenten met mensen met dementie. Ook daar is het intergenerationele aanwezig.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Jurn Verschraegen, Miet Timmers, Reinhilde Peeters
ISBN (print): 9782509037183
ISBN (digitaal): 9782509037688
Verschijningsdatum: 2020-06-01
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Corona: een momentum voor de woonzorgcentra

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel

Zorg & welzijn

Groenbeleving met een visuele beperking

Christian Badot
Luc Vanhoegaerden
Herman Vereycken

Bestel

Zorg & welzijn

Sociale media in de kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Kristof D'hanens

Bestel