Menu

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Regie en Netwerken (1)

door Peter Cousaert, Hans Grymonprez, Joris De Corte, Mathias Vaes, Nele Hofman, Sammy Vienne, Veerle Opstaele

Samenvatting

Deze publicatie is beschikbaar in het abonnement Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid

In het cahier 'Netwerken en Regie' wordt dieper ingegaan op onderwerpen die centraal staan in het decreet Lokaal Sociaal Beleid en/of in de concrete uitvoeringspraktijk. De Vlaamse overheid erkent en ondersteunt de regierol van de lokale overheid, die zelf als actor en als regisseur betrokken is in tal van netwerken die mee borg staan voor een kwalitatief beleid.

De verhouding tussen lokaal bestuur, lokale overheid en de burger is aan het veranderen, mede dankzij het recente decreet. Er is nood aan samenwerking tussen het publieke bestuur en tal van lokale organisaties. Dit cahier geeft zowel succesvolle voorbeelden uit de praktijk als verfrissende denkkaders om die werkwijze te verwezenlijken.

-          Joris De Corte (Universiteit Gent) bespreekt het belang van netwerkvorming als een instrument voor een sterk sociaal beleid.

-          Mathias Vaes (Sociaal Huis Mechelen) legt uit hoe je niet altijd hoeft te starten vanuit een beleidsperspectief. Je kunt tenslotte ook beginnen met de reële noden en behoeften in het werkveld. In deze bijdrage komt Cachet vzw aan bod die van onderuit en via lokale netwerken aan de slag gaat met jongeren die de jeugdzorg verlaten.

-          In de derde bijdrage adresseren Peter Cousaert (VVSG) en Nele Hofman (OCMW/Stad Kortrijk) de groeiende vraag naar de regierol van de lokale overheid en de rol van de lokale besturen in netwerken. Van daaruit beantwoorden ze de vraag waartoe regie moet dienen en suggereren ze een operationalisering van regierol voor de lokale besturen.

-          In de laatste bijdrage presenteren Sammy Vienne en Veerle Opstaele (PRONET Arteveldehogeschool) het ArrowRoots-model, een ondersteuningsinstrument voor samenwerking bij de realisatie en ontwikkeling van sociaal beleid. Hun bijdrage start vanuit de complexiteit om sociale grondrechten te realiseren en de nood aan een transversale aanpak en samenwerkingen tussen verschillende actoren.

Over de auteur(s)

PC

Peter Cousaert

Peter Cousaert is stafmedewerker lokaal sociaal beleid, regie en organisatienetwerken bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG). 

Meer info
HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is docent sociaal werk aan de AP Hogeschool Antwerpen en verbonden als vrijwillig post-doctoraal medewerker aan de Universiteit Gent.  

Meer info
JDC

Joris De Corte

Joris De Corte is als postdoc aan de slag bij de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. 

Meer info
MV

Mathias Vaes

Mathias Vaes is afdelingshoofd sociale zaken bij Sociaal Huis Mechelen. 

Meer info
NH

Nele Hofman

Nele Hofman is directeur welzijn bij OCMW Kortrijk. 

Meer info
SV

Sammy Vienne

Sammy Vienne is docent aan de Arteveldehogeschool, opleiding sociaal werk. 

Meer info
VO

Veerle Opstaele

Veerle Opstaele is docent aan de Arteveldehogeschool, opleiding sociaal werk. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Peter Cousaert, Hans Grymonprez, Joris De Corte, Mathias Vaes, Nele Hofman, Sammy Vienne, Veerle Opstaele
ISBN (print): 9782509033635
Verschijningsdatum: 17-12-2018
Aantal pagina’s: 68
Type Losbladig boek

Ook interessant

Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Maatschappelijke integratie & werk, Sociaal beleid, Jeugdhulp

14 Oct

Boeklancering: #(S)heDIDIT

Locatie: We Love Bxl, Delaunoystraat 58, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Prijs: € 29

Schrijf u in