Menu

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

door Griet Roets, Dany Dewulf, Joris De Corte, Koen Hermans, Katrien Segers

Samenvatting

Deze publicatie is beschikbaar in het abonnement Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid

De definitie van vermaatschappelijking is drieledig. Allereerst moeten we kwetsbare mensen helpen. Ten tweede moeten we daarvoor ‘zinvolle plekken’ in de samenleving creëren. Als laatste gebruiken we de krachten in de onmiddellijke omgeving van mensen. Met andere woorden: in hun directe omgeving kunnen mensen die het moeilijk hebben op zoek gaan naar krachten die men tot dan toe niet aanboorde en die de klassieke hulp- en dienstverlening niet kunnen leveren

Is vermaatschappelijking nu een goede of slechte zaak? Of ligt de waarheid ergens tussenin? Dit cahier exploreert tal van vragen die vermaatschappelijking oproept en zoekt naar antwoorden. We willen alvast weggeven dat geen enkele bijdrage vermaatschappelijking afschiet.

  • Volgens Joris De Corte en Griet Roets zijn lokale besturen sleutelactoren in het creëren van maatschappelijke meerwaarde. In een warme solidaire samenleving heeft de overheid evenwel niet langer de exclusieve verantwoordelijkheid om maatschappelijke hulpbronnen om het welzijn van burgers te garanderen, maar ook zelfverantwoordelijkheid staat centraal.
  • Dany Dewulf geeft een uitgebreid overzicht van praktijkvoorbeelden en trekt daarbij de kaart van het integraal werken. Hij pleit voor de lokale overheid als actor, regisseur en bewaker van sociale grondrechten.
  • Koen Hermans werpt een meer wetenschappelijke blik op vermaatschappelijking. Hij legt daarbij de link bloot tussen vrijwilligerswerk en vermaatschappelijking. Daarbij ziet hij ook dat de vermaatschappelijking al voor veel mensen vandaag een realiteit is.
  • Katrien Segers wil de mantelzorg onder de aandacht brengen en zoekt naar de mens achter de mantelzorgen. Voor Segers zijn begrippen als mantelzorg en vermaatschappelijking oude wijn in nieuwe zakken.

Over de auteur(s)

GR

Griet Roets

Griet Roets is docent aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de UGent.

Meer info
DD

Dany Dewulf

Dany Dewulf is stafmedewerker vermaatschappelijking van zorg bij de VVSG.

Meer info
JDC

Joris De Corte

Joris De Corte is als postdoc aan de slag bij de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. 

Meer info
KH

Koen Hermans

Koen Hermans is docent sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven. 

Meer info
KS

Katrien Segers

Katrien Segers is actief bij Steunpunt Mens en Samenleving (SAM). 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Griet Roets, Dany Dewulf, Joris De Corte, Koen Hermans, Katrien Segers
ISBN (print): 9782509034915
Verschijningsdatum: 24-06-2019
Aantal pagina’s: 78
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Regie en Netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek burenbemiddeling

Netwerk burenbemiddeling Vlaanderen

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Eerste hulp bij financiële moeilijkheden

Bert Bekaert
Kristoff Soete
Philippe Termote
Dyzo

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Sociaal beleid & werk

Migratie als metafoor

Jean-Claude Métraux

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

De zorgvereniging: Een praktische handleiding

Dirk Meulemans
Emme Vandeginste

Bestel

Sociaal beleid & werk

Werkboek cultuursensitieve hulpverlening

Luc Celis
Jessy Le Roy
Veerle Van Gijsegem

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Integrale leeftijdsvriendelijke toets

Inter
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Manifest voor moedige mensen

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sociale woning huren bij een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid

Peter Cousaert
Hans Grymonprez

Bestel

Sociaal beleid & werk

Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek voor de sociale dienst van het OCMW

Raf De Bruycker
Mattie Jacobs
Roos Van Kerckvoorde
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Sociaal beleid & werk

EHBS - Eerste Hulp Bij Schulden

Robin Van Trigt

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het kind van de rekening

Yvette Desmet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Verzamelmap instructies OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Sociaal beleid & werk

OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Als lokaal bestuur werk maken van werk

Jan Leroy
Fabio Contipelli
Christof Delatter
Ann Jughmans
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek interculturele competentie

CIMIC

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het ecogram

Stef Herman

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sterk lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek schuldbemiddeling

Robin Van Trigt
Jan Vansantvoet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Regie sociale economie

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Werkgelegenheidsmaatregelen in lokale besturen

Petra Dombrecht

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Politie & veiligheid, Sociaal beleid & werk

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Marleen Easton
Didier Reynaert
Tijs Van Steenberghe

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Nathalie Vallet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Gezondheid kost geld - Eerste hulp bij gezondheidsschulden

Sylvie Tack

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Bestel

Sociaal beleid & werk

Toekomsten voor sociaal beleid

Peter Cousaert
Sabine Van Cauwenberge

Bestel