Menu

Buiten de lijnen kleuren

Warme zorg als middel tegen grensoverschrijdend gedrag

door Els Messelis, Jan Van Velthoven

Prijs
45,-
E-book met 5 persoonlijke downloads.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De laatste maanden worden we overspoeld door allerlei artikels, columns en opiniestukken over hoe de zorg in onze woonzorgcentra beter moet. Corona heeft immers heel wat minpunten blootgelegd.

In dit boek wordt warme zorg naar voren geschoven als remedie tegen grensoverschrijdend gedag, als middel om de zorgrelatie te optimaliseren. Grensoverschrijdend gedrag in de zorg kan gaan over geweld, discriminatie of pesterijen, maar ook over ongewenst seksueel gedrag. Beleidsmatig is het essentieel om aandacht te besteden aan grensoverschrijdend gedrag, want de gevolgen zijn nefast.

De begrippen ‘warme zorg’ en ‘grensoverschrijdend gedrag’ worden in deze publicatie ruim gekaderd vanuit diverse theoretische perspectieven. De auteurs gaan vooral in op concrete casussen, die zeer verhelderend zijn. Het boek bevat geen kant-en-klare richtlijnen over hoe je grensoverschrijdend gedrag kunt vermijden en oplossen en hoe je nu echt die warme zorg moet uitbouwen. Die aanpak vergt maatwerk en daarvoor heb je algemene richtlijnen en principes nodig waaraan je je eigen functioneren kunt aftoetsen: dat is nu net wat dit boek tracht mee te geven.

Over de auteur(s)

EM

Els Messelis

Els Messelis werkt sedert 2001 als docent aan de hogeschool Odisee en sedert 2004 ook als zelfstandig gerontoloog. Voordien werkte ze achtereen-volgens als coördinator van een dagverzorg-centrum voor zorgbehoevende oudere volwassenen, als algemeen directeur van een woonzorgcentrum en als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is (co)auteur van 14 boeken rond ouder worden. Ze heeft als partner meegewerkt aan diverse Europese projecten (Breaking the Taboo 1 & 2: ouderen-mis(be)handeling) en SHIFT (Sexual Health In the over Forty Fives). In 2018 heeft ze in samen-werking met Dr. Michael Bauer (La Trobe University Australië) een survey verricht in Vlaamse Woonzorgcentra a.d.h.v. de SexAT (Sexuality Assessment Tool).

Meer info
JVV

Jan Van Velthoven

Jan Van Velthoven is socio-cultureel vormingswerker en gerontoloog. Hij was actief in de publieke (o.a. coördinator ouderenzorg en directeur sociale zaken) en private sector (o.a. operationeel verantwoordelijke van een groep van 3 woonzorgcentra en 1 kinderdagverblijf). Daarnaast was hij bezieler en oprichter van het studiebureel 'Q in Zorg'. Hij was actief in diverse stuur- en werkgroepen en is auteur van verschillende publicaties. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Els Messelis, Jan Van Velthoven
ISBN (print): 9782509038180
ISBN (digitaal): 9782509038562
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Trots op onze ouderenzorg

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn

Carl Adams
Luc Van Laere

Bestel

Zorg & welzijn

Balanceren tussen macht en onmacht

Edgard Eeckman

Bestel

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

OCMW-tussenkomst voor de bewoners van woonzorgcentra

Rika Verpoorten

Bestel

Zorg & welzijn

Praktijkboek tuintherapie (map)

Terra-Therapeutica

Bestel