Menu

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

door Nathalie Dumarey, Rob Heyman, Frederic Heymans, Cora van Leeuwen, Annelien Smets

Prijs
29,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Lokale besturen worden aanzien als de drijvende kracht in AI-innovatie. Het is op het lokaal niveau dat domeinen als zorg, mobiliteit, klimaat...samenkomen en waar artificiële intelligentie een meerwaarde kan zijn voor het verhogen van de leefbaarheid en voor een betere dienstverlening voor de burger.

Hoe kom je te weten wat artificiële intelligentie voor jouw lokaal bestuur kan betekenen? Hoe zet je een AI-innovatietraject op zonder tegen maatschap­pelijke, ethische of juridische muren aan te lopen? En hoe zorg je ervoor dat jouw project meer wordt dan een proof-of-concept maar iets dat iedereen gebruikt en als een meerwaarde ervaart? Deze publicatie reikt je de juiste bouw­stenen aan voor artificiële intelligentie in je gemeente.

Deze publicatie is een samenwerking tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Kenniscentrum Data en Maatschappij. Met deze publicatie willen we lokale besturen wegwijs maken in artificiële intelligentie en de kansen en uitdagingen voor lokale besturen. We staan stil bij een aantal uitgevoerde projecten bij de Vlaamse steden en gemeenten en reiken tips en tools aan om verantwoord en duurzaam met een AI-project aan de slag te gaan.

 

Over de auteur(s)

ND

Nathalie Dumarey

Nathalie Dumarey werkt als programmamanager innovatie en digitale transformatie bij de VVSG, de koepelorganisatie van de Vlaamse lokale besturen. Zij is trekker van de smart city-werking in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Nathalie faciliteert onderlinge kennisdeling tussen lokale mandatarissen en ambtenaren,  organiseert trainingen en vormingen en werkt samen met de bestuursorganen van VVSG aan beleidsdossiers en standpunten over digitalisering en (technologische) innovatie voor de Vlaamse lokale besturen. Ze maakt deel uit van verschillende Vlaamse, federale en intergemeentelijke stuurorganen en werkgroepen waarin ze de belangen van de lokale besturen rond deze thema’s behartigt.

Meer info
RH

Rob Heyman

Rob Heyman is coördinator van het Kenniscentrum en werkt als senior onderzoeker bij imec-SMIT-VUB. Zijn onderzoek: methodes ontwikkelen om participatie in innovatie mogelijk te maken. Zijn doel: maatschappelijke, ethische en juridische aspecten meenemen in innovatie zodat technologie en maatschappij elkaar versterken.

Meer info
FH

Frederic Heymans

Frederic Heymans is als onderzoeks- en projectmedewerker verbonden aan het Kenniscentrum Data & Maatschappij van imec-SMIT-VUB. Hij werkt aan verschillende projecten die de impact van AI-systemen op de maatschappij vertalen naar praktische en bruikbare tools. Daarnaast werkt hij aan rapporten en diverse publicaties die op maat van de doelgroepen van het Kenniscentrum worden opgesteld.

Meer info
CvL

Cora van Leeuwen

Cora van Leeuwen is een PhD-kandidaat bij de VUB. In de afgelopen 3 jaar werkte zij aan verschillende projecten voor ethische AI binnen de onderszoeksgroep imec-SMIT-VUB. Ze werkte als onderzoeksmedewerker bij het Kenniscentrum Data & Maatschappij en werkte daar aan verschillende tools waaronder de AI Blindspot Cards en het Data Collection Bias Assessment formulier.

Meer info
AS

Annelien Smets

Annelien Smets is onderzoeker bij imec-SMIT-VUB. De digitale transformatie van data naar waardevolle informatie is een centraal thema in haar werk. Haar doctoraatsonderzoek focust op het gebruik van algoritmische personalisatie in de stad. Samen met lokale actoren onderzoekt ze hoe AI-systemen kunnen bijdragen aan een verrassende en verrijkende stadsbeleving.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Nathalie Dumarey, Rob Heyman, Frederic Heymans, Cora van Leeuwen, Annelien Smets
ISBN (print): 9782509038326
Verschijningsdatum: 2020-12-17
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel

Bestuur & organisatie

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

Marijke De Lange

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Activa

Christophe Vanhee

Bestel