Menu

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

2020-12-17

Bestel

Inhoudsopgave

Motivering en de -beoordelingsgronden

290. In dit hoofdstuk worden de diverse aspecten uiteengezet van de motivering die verband houden met de inhoudelijke gronden op basis waarvan een vergunning beoordeeld wordt. Volgende aspecten worden hierbij besproken:

a. De bijzondere motiveringsplicht op grond van art. 48, 7° Omgevingsvergunningsbesluit op grond waarvan de beslissing uitdrukkelijk een motivering dient te bevatten waarbij rekening wordt gehouden met de beoordelingsgronden;

b. Algemene beschouwingen met betrekking tot de motivering van vergunningen op het vlak van de beoordelingsgronden;

c. De motivering met betrekking tot de decretale beoordelingsgronden;

d. De motivering met betrekking tot de verenigbaarheid met de stedenbouwkundige voorschriften (in plannen, verordeningen, verkavelingsvergunningen);

e. De motivering m.b

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en Gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel