Menu

Vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra

Melanie Demaerschalk , Veronique Hoste , Danny Kindekens , Herman Nys , Peter Pype , Liselotte Van Ooteghem , Els Verraest

Bestel

De wet op de rechten van de patiënt (22/08/2002)

De patiënt, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, heeft tegenover de zorgverlener recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften. Het gaat in deze bepaling om de behoeften van de patiënt, niet zijn verlangens, wensen of eisen. De patiënt heeft geen recht op een behandeling waarvoor geen medische indicatie (meer) bestaat. DNR–codes vinden in deze bepaling hun wettelijke grondslag: een behandeling die voor een patiënt medisch zinloos of nutteloos is (geworden), mag (moet zelfs!) worden gestopt. Daarnaast heeft elke patiënt recht op de meest aangepaste zorg om pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten.

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Vrijwilligersbeleid in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle

Bestel

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel

Zorg & welzijn

Canvas intern noodplan woonzorgcentra

Bestel

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Welzijn

18 Sep

Opleiding: een begrijpelijk zicht op Lewy body dementie

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 85

Schrijf u in