Menu

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

2021-03-30

Bestel

Inhoudsopgave

B. Soorten selectiecriteria

19. De eerste groep selectiecriteria die we bespreken, is deze die betrekking heeft op de geschiktheid van de ondernemer om de beroepsactiviteit uit te oefenen. Wanneer de kandidaat/inschrijver niet geschikt is om de beroepsactiviteit uit te oefenen die vereist is om de opdracht uit te voeren, dan is hij daardoor in wezen ook ongeschikt om de opdracht uit te voeren. Dat dient wel vooraf nagegaan te worden. Met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, kan de aanbesteder van ondernemers eisen dat zij zijn ingeschreven bij een van de in de lidstaat van vestiging bijgehouden beroeps- of handelsregisters, zoals bepaald in bijlage 10 bij het KB Plaatsing.[51] Voor België zijn dat het “Handelsregister” en bij opdrachten voor diensten, “Beroepsorden”. Die vraag achter de inschrijving in een bepaalde beroepsorde is niet onbelangrijk. Bijvoorbeeld voor diensten van advocat

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel