Menu

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

door Christophe Vanhee

Prijs
49,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Deze publicatie maakt deel uit van het abonnement Lokaal Financieel Mangement. 

In deze uitgave spreken we iedereen aan die betrokken is bij de algemene boekhouding van lokale overheden. We zetten de algemene principes van de ‘Algemene Boekhouding’ uiteen. We gaan dieper in op het toepassingsgebied van de BBC en enkele conceptuele uitgangspunten en krachtlijnen die naar aanleiding van een voorstudie en na overleg met de sector werden vastgelegd. We belichten eerst het doel, de verschillende mogelijke types en de algemeen aanvaarde principes van een boekhouding. Vervolgens bespreken we de voorschriften betreffende de boekhoudmethode met o.a. de waarderingsregels en -grondslagen, het gebruik van het minimum genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen, de opmaak van de inventaris, de structuur van de balans en de staat van opbrengsten en kosten. We eindigen dit boekdeel met een analyse van de belangrijkste verschilpunten tussen de BBC-boekhouding en de boekhouding voor ondernemingen.

In deze reeks verschenen ook: 'Algemene Inleiding', 'Activa', 'Passiva' en 'Kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen'.

Over de auteur(s)

CV

Christophe Vanhee

Christophe Vanhee is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfi nanciering en Fiscaliteit van de UGent. Zijn expertise situeert zich in de vakdomeinen boekhouden, fi nancieel management en audit in de publieke en non-profitsector. Christophe Vanhee is ook directeur van de FEB Academy - Academie voor Levenslang Leren (LLL) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Christophe Vanhee
ISBN (print): 9782509038982
Verschijningsdatum: 2021-04-05
Aantal pagina’s: 288
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie AGB's en Welzijnsvoorzieningen

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie gemeenten en OCMW's

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

De Beleids- en beheerscyclus in 60 vragen en antwoorden - derde editie

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

Strak plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC | pakket van 10

Bestel