Menu

Algemene boekhouding: Algemene inleiding

Maakt deel uit van de reeks Lokaal Financieel Management

door Christophe Vanhee

Prijs
53,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Lokaal Financieel Management.


In deze publicatie spreken we iedereen aan die betrokken is bij de algemene boekhouding van lokale overheden. We zetten de algemene principes van de ‘Algemene Boekhouding’ uiteen. We gaan dieper in op het toepassingsgebied van de BBC en enkele conceptuele uitgangspunten en krachtlijnen die naar aanleiding van een voorstudie en na overleg met de sector werden vastgelegd.

We belichten eerst het doel, de verschillende mogelijke types en de algemeen aanvaarde principes van een boekhouding. Vervolgens bespreken we de voorschriften betreffende de boekhoudmethode met o.a. de waarderingsregels en -grondslagen, het gebruik van het minimum genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen, de opmaak van de inventaris, de structuur van de balans en de staat van opbrengsten en kosten. We eindigen dit boekdeel met een analyse van de belangrijkste verschilpunten tussen de BBC-boekhouding en de boekhouding voor ondernemingen.

Conform de BBC-2020 regelgeving.

Over de auteur(s)

CV

Christophe Vanhee

Christophe Vanhee is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfi nanciering en Fiscaliteit van de UGent. Zijn expertise situeert zich in de vakdomeinen boekhouden, fi nancieel management en audit in de publieke en non-profitsector. Christophe Vanhee is ook directeur van de FEB Academy - Academie voor Levenslang Leren (LLL) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Christophe Vanhee
ISBN (print): 9782509038982
Verschijningsdatum: 2021-04-05
Aantal pagina’s: 288
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel

Bestuur & organisatie

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

Marijke De Lange

Bestel