Menu

Algemene boekhouding: Algemene inleiding

Christophe Vanhee

2021-04-05

Bestel

Uitgangspunten, krachtlijnen Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied

De totstandkoming van de uitvoeringsbesluiten werd voorafgegaan door een uitgebreide analyse van:

1. de bepalingen uit de toen van toepassing zijnde organieke decreten (Gemeentedecreet van 15 juli 2005, OCMW-decreet van 19 december 2008 en Provinciedecreet van 9 december 2005) waarin reeds een aantal fundamentele keuzes werden gemaakt (bijvoorbeeld het toepassen van de techniek van het dubbel boekhouden);

2. de internationale rapporteringverplichtingen van de Belgische overheid als geheel, zodat de lokale en provinciale besturen vanuit hun registratiesystemen de nodige rapporten hiervoor kunnen afleveren;

3. de bepalingen uit het Vlaamse Regeerakkoord 2009-2014 in verband met de beleidsrapporten van de lokale en provinciale besturen (onder andere de bepalingen in verband met de transparante verantwoording over wat er met het belastinggeld gebeurt en over de planlastverlichting);

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiƫn: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel

Bestuur & organisatie

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

Marijke De Lange

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Activa

Christophe Vanhee

Bestel