Menu

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

2021-04-05

Bestel

Financiële schulden op korte termijn

a) Algemeen

Onder de financiële schulden op korte termijn worden onder meer opgenomen de schulden voor zover ze een oorspronkelijk looptijd hebben van ten hoogste één jaar tegenover de kredietinstellingen, de overige leningen en de verplichtingen die voortvloeien uit obligatieleningen, leasing of soortgelijke overeenkomsten, ook al zijn ze aangegaan jegens leveranciers of worden ze door een handelseffect vertegenwoordigd (art. 76). Het gaat met andere woorden dus om schulden op korte termijn die verband houden met de thesaurie en die niet gekoppeld zijn aan of voortvloeien uit de courante werking van de besturen.

Op de balans zijn de financiële schulden op korte termijn op de volgende plaats terug te vinden:

Volgende balansrekeningen m.b.t. de financiële schulden op korte termijn zijn terug te vi

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey
Rob Heyman
Frederic Heymans
Cora van Leeuwen
Annelien Smets

Bestel

Bestuur & organisatie

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie, Recht

Handboek Bestuursrecht

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel