Menu

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

2021-04-13

Bestel

Toegestane werkingssubsidies

Onder de toegestane werkingssubsidies worden de tussenkomsten in de werking van andere entiteiten opgenomen (art. 97) en dit in tegenstelling tot de toegestane investeringssubsidies die terug te vinden zijn onder de rubriek I.C. Uitzonderlijke kosten (subrubriek 664). Werkingssubsidies zijn subsidies die dus niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa.

De toegestane werkingssubsidies bestaan uit zowel algemene als specifieke werkingssubsidies. Voorbeelden van toegestane algemene werkingssubsidies zijn: de bijdrage van een gemeente in een OCMW, de gemeentelijke toelagen aan de politiezones, de diverse bijdragen aan verenigingen, stichtingen, kerkfabrieken… voor hun werking. Ook projectsubsidies (specifieke werkingssubsidies) moeten onder deze subrubriek opgenomen worden voor zover ze niet gebruikt worden voor de financiering van investeringen.

Voor wat betreft de algemene toegestane werkingssubsidies (bv. de gemeentelijke bijdrage voor de werking

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus: rubrieken en waarderingsregels

Ben Gilot
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie AGB's en Welzijnsvoorzieningen

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie gemeenten en OCMW's

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

De Beleids- en beheerscyclus in 60 vragen en antwoorden - derde editie

Ben Gilot

Bestel