Menu

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

2021-06-15

Bestel

Het meerjarenplan als document

Dat het meerjarenplan meer is dan louter een financiële planning, blijkt duidelijk uit de strategische nota. In de strategische nota wordt ingegaan op de verschillende beleidsdoelstellingen, waar ontvangsten en uitgaven aan gekoppeld worden. Daarbij wordt de focus gelegd op de prioritaire beleidsdoelstellingen en acties (of actieplannen).

Gemeente en OCMW kunnen er ook voor kiezen om in de strategische nota en de beleidsevaluatie de prioritaire actieplannen op te nemen in plaats van de prioritaire acties. De prioritaire actieplannen zijn dan die actieplannen waar de prioritaire acties in kaderen.

Beleid en beleidsdoelstellingen
Een beleidsdoelstelling houdt in dat men kijkt naar het vooropgestelde resultaat of effect. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat meetbaar gemaakt e

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 8e editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel

Bestuur & organisatie

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

Marijke De Lange

Bestel