Menu

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

door Steven Van Garsse

Samenvatting

Deze content is beschikbaar binnen het abonnement Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten.


In 2017 kwam er eindelijk zowel op het Europese als op het Belgische niveau specifieke wetgeving voor concessies van diensten en werken. In deze publicatie ontsluiten Prof. Dr. Steven Van Garsse en andere specialisten zoals Prof. Kris Wauters de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten.

Als basis voor de commentaar werd op diverse plaatsen vertrokken van de memorie van toelichting. Waar nuttig werd niettemin nieuwe en oude rechtsleer en rechtspraak betrokken bij de verdere bespreking van de artikelen.

Net als de wet inzake overheidsopdrachten heeft de concessiewet niet enkel betrekking op de regels betreffende de plaatsing van concessies. Het vormt ook de wettelijke basis voor de uitvoeringsregels van concessies, die intussen het voorwerp uitmaken van het koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.


Over de auteur(s)

SVG

Steven Van Garsse

Prof. Dr. Steven Van Garsse is hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit van Hasselt. Daarnaast doceert hij overheidscontracten aan de Universiteit van Antwerpen en Bestuursrecht aan de Antwerp Management School. Prof. Dr. Van Garsse is ook partner bij Equator advocaten, waar hij zich specialiseerde in juridisch advies voor overheden over overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerkingen (PPS), overheidsgoederen en de structurering van overheidsorganisaties. Hij is vice chair van de Working Party on PPP van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Prof. Dr. Steven Van Garsse is nauw betrokken bij diverse belangrijke PPS-projecten en hervormingen van overheidsorganisaties. Hij is auteur van talrijke publicaties in binnen- en buitenland. Voor Politeia is hij editor van de reeks 'Overheidsopdrachten' en een van de hoofdauteurs van de reeks 'Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak'.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Steven Van Garsse
ISBN (print): 9782509039057
ISBN (digitaal): 9782509039644
Verschijningsdatum: 29-06-2021
Formaat: 16x24mm
Aantal pagina’s: 270
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel