Menu

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

door Steven Van Garsse

Samenvatting

Deze content is beschikbaar binnen het abonnement Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten.


In 2017 kwam er eindelijk zowel op het Europese als op het Belgische niveau specifieke wetgeving voor concessies van diensten en werken. In deze publicatie ontsluiten Prof. Dr. Steven Van Garsse en andere specialisten zoals Prof. Kris Wauters de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten.

Als basis voor de commentaar werd op diverse plaatsen vertrokken van de memorie van toelichting. Waar nuttig werd niettemin nieuwe en oude rechtsleer en rechtspraak betrokken bij de verdere bespreking van de artikelen.

Net als de wet inzake overheidsopdrachten heeft de concessiewet niet enkel betrekking op de regels betreffende de plaatsing van concessies. Het vormt ook de wettelijke basis voor de uitvoeringsregels van concessies, die intussen het voorwerp uitmaken van het koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.


Over de auteur(s)

SVG

Steven Van Garsse

Steven Van Garsse heeft als voormalig (algemeen) manager van het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid een uitzonderlijke ervaring met en expertise in DBFM- en andere PPS-constructies, ESR, publiek management, stads- en gebiedsontwikkelingsprojecten, concessies, overheidsopdrachten, de valorisatie van overheidsgoederen, economisch bestuursrecht en de verzelfstandiging en privatisering van overheidsactiviteiten. Steven Van Garsse doceert onder meer het basisvak bestuursrecht, het overheidsopdrachtenrecht en het publiekrecht. Hij is lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke redactieraden van tijdschriften en reeksen. In 2014 werd hij in Genève bij de Verenigde Naties aangesteld als Vice Chair van het bureau van het Team of Specialists on PPP van de UNECE. Steven Van Garsse is verbonden aan de Brusselse balie en Senior partner bij Equator advocaten.  

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Steven Van Garsse
ISBN (print): 9782509039057
ISBN (digitaal): 9782509039644
Verschijningsdatum: 29-06-2021
Formaat: 16x24mm
Aantal pagina’s: 270
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel