Menu

Intrafamiliaal geweld | 2de editie

door Pascale Franck, Sofie Adé, Peggy Bischop, Annelies Cardon, Herman Dams, Heleen De Keyzer, Steven Mahieu, Valerie Swennen, Marijke Weewauters, Dries Wyckmans, Zoë De Bauw, Ellen De Pauw, Margot Taeymans

Prijs
69,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Intrafamiliaal geweld kent heel verschillende verschijningsvormen en meestal is er maatwerk nodig om effectief in te grijpen en veiligheid te installeren.

Het is duidelijk dat individuele organisaties meestal niet alleen dit geweld (langdurig) kunnen stoppen en dat in vele gevallen een multidisciplinaire samenwerking nodig is. Politie en justitie spelen daarbij een belangrijke rol. Vanuit de politionele en justitiële aanpak kunnen het kader en de voorwaarden worden gecreëerd om geweld te stoppen en hulpverlening te installeren. Dat kader is in vele gevallen, en zeker bij ernstig en/of langdurig geweld, noodzakelijk.

In de publicatie Intrafamiliaal geweld gaan we in op de politionele rol bij intrafamiliaal geweld en de aansluitende justitiële aanpak. We kijken naar de dynamieken van waaruit de aanpak zijn vormen krijgt. Specifieke goede praktijken worden aangedragen om te inspireren naar concrete acties op het veld. De samenwerking met de partners in de multidisciplinaire aanpak wordt belicht. Ook bespreken we de impact van intrafamiliaal geweld op kinderen: zij verdienen onze specifieke aandacht in de aanpak.

De auteursploeg, afkomstig uit politie, justitie, multidisciplinaire aanpak en beleid en allen met expertise in de aanpak van intrafamiliaal geweld, wenst u te inspireren en te motiveren om mee in te zetten op het stoppen van intrafamiliaal geweld en kinderen en volwassenen te helpen naar een veilige toekomst.

Voor bulkkortingen vanaf 5 ex., mail naar nathalie.deceukeleer@politeia.be.   

Over de auteur(s)

PF

Pascale Franck

Pascale Franck is criminologe van opleiding. Ze is provinciale coördinator inzake geweld- en slachtofferbeleid bij provincie Antwerpen, procesmanager bij het Family Justice Center Antwerpen/CO3 waar ze ook mededirecteur is, en vicepresident van de European Family Justice Center Alliance.

Meer info
SA

Sofie Adé

Sofie Adé is arrondissementeel referentiemagistraat intrafamiliaal geweld en tijdelijk huisverbod bij het parket Antwerpen.

Meer info
PB

Peggy Bischop

Peggy bischop is diensthoofd Jeugd-en Gezinsgebonden Politiezorg bij PZ MeWi.

Meer info
AC

Annelies Cardon

Annelies Cardon is attaché bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld op het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Meer info
HD

Herman Dams

Herman Dams is jeugdrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Meer info
HDK

Heleen De Keyzer

Heleen De Keyzer is attaché bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld op het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Meer info
SM

Steven Mahieu

Steven Mahieu is teamleider intrafamiliaal geweld en referentieofficier intrafamiliaal geweld voor Politiezone Antwerpen.

Meer info
VS

Valerie Swennen

Valerie Swennen is teamleider Personen – Dienst Opsporing en Onderzoek – referentieofficier intrafamiliaal geweld voor Politiezone Minos.

Meer info
MW

Marijke Weewauters

Marijke Weewauters is diensthoofd federaal steunpunt gendergerelateerd geweld bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Meer info
DW

Dries Wyckmans

Dries Wyckmans is verantwoordelijke van de afdeling Gendergerelateerd Geweld, Agentschap Justitie en Handhaving.

Meer info
ZDB

Zoë De Bauw

Zoë De Bauw is attaché gendergerelateerd geweld bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Meer info
EDP

Ellen De Pauw

Ellen De Pauw is attaché gendergerelateerd geweld bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Meer info
MT

Margot Taeymans

Margot Taeymans is attaché  bij de FOD Justitie en beleidsmedewerker bij de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Pascale Franck, Sofie Adé, Peggy Bischop, Annelies Cardon, Herman Dams, Heleen De Keyzer, Steven Mahieu, Valerie Swennen, Marijke Weewauters, Dries Wyckmans, Zoë De Bauw, Ellen De Pauw, Margot Taeymans
ISBN (print): 9782509042187
Verschijningsdatum: 2022-12-15
Aantal pagina’s: 284
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Politie & veiligheid

Politiepocket Strafwetboek | 6de editie

Christian De Valkeneer
Gilone Tordoir

Bestel

Politie & veiligheid

Codex Gerechtelijke politie | 7de editie

Christian De Valkeneer

Bestel

Politie & veiligheid

Politie & Privacy: gecoördineerde en gecodificeerde codex

Frank Schuermans

Bestel

Politie & veiligheid

Het strafrechtelijk traject | 3de editie

Frank Schuermans
Damien Vandermeersch

Bestel

Politie & veiligheid

De officier van bestuurlijke politie | 2de editie

Jean-Claude Gunst

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek forensisch onderzoek | 2de editie

Patrick Boel
Gert De Boeck
Laurent Sartorius
Inge Buys
Davy Jordens
Olivier Leroux

Bestel