Menu

Leerplan Frans

Prijs
15,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het leerplan Frans is bedoeld voor leraren basisonderwijs. De doelen van dit leerplan vormen het referentiekader zodat scholen aan de decretale verplichting kunnen voldoen. Het uitgangspunt is de kinderen vaardig te maken om de Franse taal in een dagelijkse context te gebruiken. Omdat het ontwikkelen van een stevige communicatieve vaardigheid heel belangrijk is, werd aan de vaardigheden ‘luisteren’, ‘spreken’, ‘lezen’ en ‘schrijven’ de specifieke vaardigheid ‘mondelinge interactie’ toegevoegd. Naast het ontwikkelen van deze vijf vaardigheden worden de taalattitudes (wil, durf, respect) gestimuleerd en is er aandacht voor het leren hanteren van strategieën. Ook wordt er aandacht besteed aan een positieve ingesteldheid ten aanzien van de Franstalige socioculturele wereld. Bij dit leerplan hoort een aparte publicatie met didactische suggesties, ideeën en werkwijzen. Prijzen - 3,80 euro per ex., geldig bij een bestelling van 5 ex. of meer - 4,80 euro per ex., geldig bij een bestelling van 1 ex.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9782509006684
Verschijningsdatum: 2008-09-30
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Leerplan Wereldoriëntatie GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlands GO!

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlandse taal taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel