Menu

Bevoegdheidsdelegatie binnen lokale besturen | Print zonder abonnement

Jan Leroy , Ben Gilot , Pieter Vanderstappen , Karen Alderweireldt

2022-02-17

Bestel

Budgethouderschap

Volgens het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet was het budgethouderschap “de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft”.[28]

28. Art. 158 Gemeentedecreet en art. 160 OCMW-decreet.

Die definitie bevatte verschillende belangrijke elementen:

– Het ging om een toegekende bevoegdheid. Die toekenning kon ofwel door de decreetgever zelf gebeuren, ofwel door een delegatie binnen het bestuur (binnen de door de beide decreten geboden ruimte).

– De bevoegdheid was gebonden aan budget, dat weliswaar om meer ging dan enkel uitgaven en ontvangsten, maar ook taakstellend was. Met andere woorden, het budget was verbonden aan specifieke opdrachten. Daarmee liep die definitie wat vooru

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's

Ben Gilot
Luc Vermeiren

Bestel