Menu

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy , Ben Gilot

2022-05-23

Bestel

Geldmiddelen: conclusies uit de thema-audit

Als basis voor die thema-audit werd een controleprogramma[73] opgesteld. Het is gebaseerd op een literatuurstudie, relevante regelgeving en gesprekken met experten uit het werkveld (Vlofin, de VVSG, het Agentschap Binnenlands Bestuur, financieel directeurs …) en voorafgaand aan de uitrol afgetoetst bij de uitvoering van pilootaudits.

73. Controleprogramma: een instrument dat organisatiebeheersing concreet maakt op een bepaald domein. Het is een uitgebreide gids met doelstellingen die behaald dienen te worden om degelijk te functioneren op dat domein. Daarnaast komen de mogelijke risico’s aan bod. Risico’s duiden op knelpunten die zich nu en/of in de toekomst kunnen voordoen of opportuniteiten die gemist kunnen worden. Mogelijk vormen (een aantal van) de gesignaleerde risico’s voor de organisatie momenteel geen probleem, maar de kans is wel reëel dat zij het functioneren van de organisatie in de toek

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel

Bestuur & organisatie

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

Marijke De Lange

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Activa

Christophe Vanhee

Bestel