Menu

Veiligheidsscreenings

door Wauter Van Laethem

Prijs
69,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

‘Screening’ zou afstammen van het Engelse woord ‘screen’, wat onder meer ‘zeef’ betekent. Dat is precies wat een screening doet: ze zeeft een populatie en laat alleen personen door die al dan niet bepaalde kenmerken vertonen. In deze publicatie is het raster ingesteld op veiligheidsrisico’s.

Jaarlijks worden in België meer dan honderdduizend personen onderworpen aan één of andere veiligheidsscreening en dat in opdracht van de meest uiteenlopende overheidsinstanties. Dat aantal blijft alleen maar toenemen. De publicatie Veiligheidsscreenings is bedoeld als een praktische leidraad voor de burger, het bedrijf, de advocaat, de ambtenaar, de politiebeambte of de magistraat die te maken krijgt met zo’n screening.

In deze eerste editie wordt een algemeen kader geschetst van de thematiek en worden de veiligheidsonderzoeken uit de classificatiewet in detail besproken. Die onderzoeken zijn bedoeld voor personen die werken met geclassificeerde informatie of die bepaalde vertrouwensfuncties ambiëren. In volgende edities zullen de andere veiligheidsscreenings uit die wet aan bod komen en zal ten slotte gefocust worden op de screenings die verspreid liggen over talrijke andere wettelijke regelingen zoals de vreemdelingenwet, de wet private veiligheid, het Wetboek van de Belgische nationaliteit, de wet inzake het statuut van de personeelsleden van de politiediensten, …

Over de auteur(s)

WVL

Wauter Van Laethem

Wauter Van Laethem is hoofdjurist bij het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hij publiceert regelmatig juridische bijdragen over de werking van de inlichtingendiensten in het algemeen en over veiligheidsscreenings in het bijzonder. Daarin combineert hij steevast zijn juridische kennis met een rijke praktijkervaring.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Wauter Van Laethem
ISBN (print): 9782509040930
Verschijningsdatum: 2022-05-27
Formaat: 160x240mm
Aantal pagina’s: 180
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Politie & veiligheid

Intrafamiliaal geweld | 2de editie

Pascale Franck
Sofie Adé
Peggy Bischop
Annelies Cardon
Herman Dams
Heleen De Keyzer
Steven Mahieu
Valerie Swennen
Marijke Weewauters
Dries Wyckmans
Zoë De Bauw
Ellen De Pauw
Margot Taeymans

Bestel

Politie & veiligheid, Recht

Alcohol en drugs in het verkeer

Bart Van Thienen
Ariane Braccio

Bestel

Politie & veiligheid

Politiepocket Strafwetboek | 6de editie

Christian De Valkeneer
Gilone Tordoir

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek Deontologie bij de politiediensten

Alain Liners
Eef Dillemans

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 25ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Lokale preventie en veiligheid | Tweede editie

BeFUS

Bestel