Menu

Veiligheidsscreenings

door Wauter Van Laethem

Prijs
69,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

‘Screening’ zou afstammen van het Engelse woord ‘screen’, wat onder meer ‘zeef’ betekent. Dat is precies wat een screening doet: ze zeeft een populatie en laat alleen personen door die al dan niet bepaalde kenmerken vertonen. In deze publicatie is het raster ingesteld op veiligheidsrisico’s.

Jaarlijks worden in België meer dan honderdduizend personen onderworpen aan één of andere veiligheidsscreening en dat in opdracht van de meest uiteenlopende overheidsinstanties. Dat aantal blijft alleen maar toenemen. De publicatie Veiligheidsscreenings is bedoeld als een praktische leidraad voor de burger, het bedrijf, de advocaat, de ambtenaar, de politiebeambte of de magistraat die te maken krijgt met zo’n screening.

In deze eerste editie wordt een algemeen kader geschetst van de thematiek en worden de veiligheidsonderzoeken uit de classificatiewet in detail besproken. Die onderzoeken zijn bedoeld voor personen die werken met geclassificeerde informatie of die bepaalde vertrouwensfuncties ambiëren. In volgende edities zullen de andere veiligheidsscreenings uit die wet aan bod komen en zal ten slotte gefocust worden op de screenings die verspreid liggen over talrijke andere wettelijke regelingen zoals de vreemdelingenwet, de wet private veiligheid, het Wetboek van de Belgische nationaliteit, de wet inzake het statuut van de personeelsleden van de politiediensten, …

Over de auteur(s)

WVL

Wauter Van Laethem

Wauter Van Laethem is hoofdjurist bij het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hij publiceert regelmatig juridische bijdragen over de werking van de inlichtingendiensten in het algemeen en over veiligheidsscreenings in het bijzonder. Daarin combineert hij steevast zijn juridische kennis met een rijke praktijkervaring.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Wauter Van Laethem
ISBN (print): 9782509040930
Verschijningsdatum: 2022-05-27
Formaat: 160x240mm
Aantal pagina’s: 180
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Wij weten van praten | Print zonder abonnement

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek Tucht bij de politiediensten | 3e editie

Alain Liners
Jana Mouton

Bestel

Zorg & welzijn

Bewegen tijdens en na kanker

Marie Crabbé
Vicky Van Stappen
Ine De Clerck
Dimitri Vrancken

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Voedselhulp onder protest (8)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Vastgoedvalorisatie

Steven Van de Putte

Bestel