Menu

Hergebruik in de erfgoedsector

Overzicht van de juridische hinderpalen

door Oliver Lenaerts

Prijs
49,-
E-book met 5 persoonlijke downloads.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Deze publicatie behandelt specifiek de toepassing van de hergebruikwetgeving op de erfgoedsector en wil een inspirerend antwoord bieden op vragen die de digitalisering van de erfgoedsector met zich meebrengt. We reiken perspectieven aan voor de klassieke actoren, zoals de publieke archiefsector en de openbare bibliotheken, maar gaan ook na in welke mate private erfgoedinitiatieven of semioverheidsinstanties zich moeten houden aan het bestaand regelgevend kader.

De auteur geeft de lezer een praktisch, vlot leesbaar inzicht in de verschillende juridische aandachtspunten in het kader van digitaliseringsoefeningen en hergebruik van erfgoed. De content is opgebouwd aan de hand van een aantal argumenten. Die argumenten spelen een centrale rol en moeten beschouwd worden als een overtuigingsinstrument om een bepaalde beslissing
of redenering te rechtvaardigen. Die werkwijze is in het bijzonder relevant in een domein waar rechtsregels met elkaar in conflict komen en telkens een ad hoc belangenafweging gemaakt moet worden tussen juridische argumenten en de maatschappelijke waarden die ze vertolken.

Over de auteur(s)

OL

Oliver Lenaerts

Oliver Lenaerts (KUL 1997 / Sorbonne Law School 1998) is advocaat bij Contour, een kantoor dat zich toelegt op ondernemingsrecht met een bijzondere interesse voor de kunsten- en culturele erfgoedsector. Hij is ook deeltijds verbonden aan het Belgisch Rijksarchief waar hij betrokken is bij digitaliseringsprojecten. Oliver Lenaerts verwierf in de loop der jaren een specifieke wetenschappelijke kennis en praktijkervaring met betrekking tot investeren in kunst. Hij is redacteur en auteur van een referentiewerk over kunstrecht en publiceert regelmatig in nationale en internationale juridische tijdschriften. Hij is arbitrator bij de Court of Arbitration for Art in Den Haag en lid van PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Oliver Lenaerts
ISBN (print): 9782509041807
ISBN (digitaal): 9782509042224
Verschijningsdatum: 2022-11-22
Aantal pagina’s: 584
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer | e-book

Anthony De Proft

Bestel

Bestuur & organisatie

Bevoegdheidsdelegatie binnen lokale besturen | Print zonder abonnement

Jan Leroy
Ben Gilot
Pieter Vanderstappen
Karen Alderweireldt

Bestel