Menu

Allemaal digitaal?

7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid

door Ilse Mariën, Sara Van Damme

Prijs
€ 28.00
E-book met 5 persoonlijke downloads.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw.

Samenvatting

De toon m.b.t. de toekomst van de publieke dienstverlening in Vlaanderen is gezet. Met het Radicaal Digitaal-programma, dat gelanceerd werd in 2015, kondigt de Vlaamse overheid een sterke digitaliseringspush aan en stelt ze de digitalisering van alle publieke diensten tegen 2020 voorop. Maar de uitdagingen zijn groot. Heel wat Vlaamse burgers zullen deze nieuwe digitale diensten niet kunnen benutten. Er zal een onderscheid ontstaan tussen diegenen die wel volop voordeel zullen halen uit die digitale diensten en zij die dat niet kunnen. Er moet daarom ingezet worden op een structurele uitwerking van het project, zodat er een breed gedragen Vlaams e-inclusiebeleid wordt ontwikkeld dat de participatie van alle burgers in een digitaal Vlaanderen verzekert. Met dit boek willen de auteurs een overzicht brengen van een aantal sterke e-inclusiepraktijken in Vlaanderen. Het eerste hoofdstuk licht de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen toe. Het gaat dieper in op de noodzaak van een brede visie op e-inclusie. Daarnaast biedt het hoofdstuk een diepgaand inzicht in de nieuwe risicogroepen van digitale uitsluiting en in de zeven verschillende bouwblokken die nodig zijn om een structureel en duurzaam e-inclusiebeleid uit te bouwen: 1. Brede visie op e-inclusie 2. Beleid op basis van partnerschappen 3. Basisreflex bij innovatie- en digitaliseringsprocessen 4. Bouwen op onderzoek 5. Betrouwbare en kwaliteitsvolle toegang 6. Basiscompetenties verzekeren 7. Bouwen aan ondersteuningsnetwerken De daaropvolgende zeven hoofdstukken brengen per bouwblok een gedetailleerde beschrijving van twee sterke praktijken: één georganiseerd door lokale overheden, en één door socioculturele organisaties of publieke instellingen. Tot slot gaat het besluit van dit boek dieper in op de visie en prioriteiten van het Begeleid Digitaal-project van de Vlaamse overheid en worden er concrete acties en aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd.

Over de auteur(s)

IM

Ilse Mariën

Ilse Mariën werkt sinds 2007 bij imec - SMIT, een onderzoekscentrum verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij werkte actief mee aan verschillende projecten met betrekking tot digitale uitsluiting en e-inclusie, zoals ‘De digitale kloof van de tweede graad in Vlaanderen’, 'digital games for empowerment and inclusion' (DGEI), en Sociale Staat Vlaanderen. Begin 2016 verdedigde zij met succes haar doctoraatsonderzoek dat inging op de oorzaken van digitale uitsluiting en op de identificatie van duurzame e-inclusiestrategieën. Sinds 2016 werkt zij bij imec-SMIT als post-doctoraal onderzoeker en leidt zij het IDEALiC-project. Dit is een 4–jarig onderzoeksproject, gefinancierd door Belspo, dat verder bouwt op de inzichten uit het doctoraatsonderzoek en focust op het uittekenen van de krijtlijnen van een toekomstig e–inclusiebeleid op lokaal, regionaal en federaal niveau.

Meer info
SVD

Sara Van Damme

Sara Van Damme werkt sinds 2010 voor Digipolis Gent als projectleider. In 2015 werd zij programmaregisseur van Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis Gent. Bij Digipolis leidde Sara verschillende duurzame en experimentele e-inclusietrajecten, zoals de Digitaal Talent punten, Digikriebels en Recup PC. Ze stimuleert ook buiten Gent samenwerking en kennisdeling rond e-inclusie binnen verschillende nationale en Europese netwerken.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Ilse Mariën, Sara Van Damme
ISBN (print): 978-2-509-02864-8
ISBN (digitaal): 978-2-509-02876-1
Formaat: 210 x 210mm
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Communicatie & informatie

Webcare

Lie Lauwers

Bestel uw printeditie

Communicatie & informatie

2020 - Het visuele netwerk

Christophe Ruys

Bestel uw printeditie

Communicatie & informatie

Effectief gedrag veranderen met het 7E-model

Fran Bambust

Bestel uw printeditie

Communicatie & informatie

Analoog of digitaal? Inclusief communiceren in de internetsamenleving

Eric Goubin

Bestel uw printeditie

Informatiemanagement

04 Mar

Opleiding: Handleiding voor een goed cookiebeleid - VOLZET

Locatie: Grote Aula, Huis van het Nederlands Brussel, Nieuwland 9, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in