Menu

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter , Jan Vanhoof

2017-06-19

Bestel

Is collegiale visitatie een OK-hefboom?

Scholen en centra staan voor grote uitdagingen. Niets nieuws onder de zon of misschien toch wel. Eén van die uitdagingen zijn de doorlichtingen nieuwe stijl1: externe controle die vertrekt vanuit de interne kwaliteitszorg van de scholen en centra. Deze inspectie 2.0 is geen pleidooi om allerlei nieuwe instrumenten en tools te gaan ontwikkelen, maar om in de huidige werking meer systematiek te brengen, en het bestaande kwaliteitszorg-en kwaliteitsbewakingssysteem nog krachtiger te maken. Of ook: om vanuit de school of het centrum gelijkgericht over deze kwaliteitsbewaking te kunnen communiceren naar de verschillende belanghebbenden: directie, coördinatoren, leraren en niet in het minst de leerlingen of cursisten. Collegiale visitatie is een methodiek waarbij externe en interne kwaliteitszorg elkaar de hand reiken. In dit artikel gaan we na of collegiale visitaties een OK-manier zijn om van de uitdagingen voor de toekomst een sterk verhaal te ma

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Onderwijs

Wij weten van praten

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Architectuur maakt school

Luc De Man
Marianne Coopman

Bestel

Onderwijs

Vlaamse toetsen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Werken aan kwaliteit op school

Gilbert Deketelaere

Bestel

Onderwijs

Meer weten over (effectief) leren

Marc Van den Brande
Wouter Smets

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel