Menu

Werkboek cultuursensitieve zorg

Bart Claes , Arzu Yentür , Ann Clayes

2016-05-10

Bestel

Basishouding bij cultureel bepaalde kwesties

Eerbied voor de menselijke persoon in zijn totaliteit en zijn complexiteit is een basishouding van elke zorg- en hulpverlener. Zij bekijken de zorgvrager vanuit een humane en holistische benadering. Daarbij komt de mens tot zijn recht als een uniek persoon met een bepaalde cultuur en geschiedenis, met emoties, met lichamelijke en geestelijke eigenschappen, in een sociaal netwerk en met een diepere spirituele betekenis. Dit ’mens-zijn’ is ook steeds in ontwikkeling zijn, dus zowel de fysieke toestand, het gevoelsleven, het sociaal netwerk, de zingeving evolueert continu. Dat zorgt er voor dat ieder mens een uniek wezen is, met eigen gevoelens, mogelijkheden en beperkingen.
Ieder persoon moet in zijn uniciteit erkend en gewaardeerd worden en mag niet worden gereduceerd tot een object, een cultuur of een religie dat al dan niet voldoet aan andermans verwachtingspatroon. Een cultuurgevoelige zorgverlening bevestigt de uniciteit van mensen en dus ook het gegeven dat mensen fu

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Zorg & welzijn

Dromen, denken, doen

Pascale Franck
Davy Simons

Bestel

Zorg & welzijn

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Hans Bellaart
Saar Casteels
Melissa Ceuterick
Gunilla De Graef
Philippe Degelin
Dirk Geldof
Steffie Jalhay
Fanny Matheusen

Bestel

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Zorg & welzijn

Dat verandert de zaak

Jean-Pierre Vanhee

Bestel