Menu

Een sterk draagvlak in 10 stappen

Bart Derwael

2015-11-16

Bestel

STAP 1: Markeren

MERKEN, MODELLEREN, AANDUIDEN, BETEKENEN

In deze belangrijke planningsfase markeer je als initiatiefnemer(s) de fundamenten voor het beleid, project of idee waarvoor je een draagvlak wenst te creëren. Je bepaalt en omschrijft de belangrijkste doelstellingen, je basisstrategie, je sterke en zwakke punten, de kansen en de bedreigingen. Je onderscheidt en analyseert de stakeholders/actoren die een rol zullen spelen (zie 1.5), je oormerkt budgetten, je kiest je geprefereerde methodieken en acties en plaatst je communicatie-instrumenten (zie 1.6) in een gefaseerd communicatieplan. Je neemt de temperatuur op, je schaalt waar je staat op dag 0 (de befaamde nulmeting).

Deze projectanalyse (zie ook p. 17) is een belangrijke pijler doorheen het hele proces van draagvlakcreatie en een praktisch draaiboek om geregeld naar terug te grijpen.

Deze eerste stap/fase is meteen ook de start van een participatief traject24 dat paral

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant