Menu

Lerarenhandboek secundair onderwijs

Prijs
62.50
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Welk aandeel heb je als leraar bij de schoolaanpak van spijbelen? Mogen leraren minder realiseren dan wat het leerplan voorschrijft? En mag het ook meer zijn? Wist u dat ook leraren de verantwoordelijkheid hebben om sommige leerlingendocumenten op te volgen? En wat mag er uit handboeken gekopieerd worden? Hoe kunnen leraren voorkomen dat ouders in beroep gaan tegen beslissingen van de delibererende klassenraad? Hoe kunnen leraren omgaan met afwezigheden van leerlingen? Wat is het belang van de juiste toepassing van het schoolreglement? Het Lerarenhandboek geeft een duidelijk antwoord op alle vragen die te maken hebben met de lespraktijk en de loopbaan van leraren secundair onderwijs. Het boek is bedoeld voor alle leraren, alle ondersteunend personeel en alle directies van secundaire scholen van alle netten. Voor beginnende leerkrachten en aspirant-leerkrachten vormt het bovendien een snelle introductie in de wereld van de onderwijswetgeving die ze tijdens hun onderwijsloopbaan moeten toepassen. Wie een abonnement neemt op het Lerarenhandboek krijgt twee maal per jaar automatisch een actualisatie in de bus. Alle wijzigingen in de regelgeving worden op deze manier voor u nauwkeurig opgevolgd. De informatie in het Lerarenhandboek wordt via een vast stramien aangeboden. De auteurs baseren zich op de meest recente informatie uit diverse rechtsbronnen. Die informatie verwerken ze tot een vlot leesbaar geheel, ingedeeld in alfabetisch geordende lemmata. Bij elk lemma vindt u informatie over het begrip en de functie die het heeft voor de onderwijspraktijk; een overzicht van de regelgeving die de praktijkmensen moeten naleven; een samenvatting van de essentie, weergegeven in een grijs kader en tot slot informatie over de te verwachten evolutie van het onderwijskundig en regelgevend kader. Kortom, een onmisbaar opzoekboek voor iedereen die dagelijks met beide voeten in het onderwijsvak staat.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9782509001269
Type Losbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Co-teaching op school

Marijn Vandevelde

Bestel