Menu

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

2021-03-30

Bestel

Inhoudsopgave

Koninklijk besluit van 4 juli 2021 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2021 [2],[3]

[2],[3]

2. BS 27 juli 2021.
3. De toelageperiode van 01.04.2020 tot en met 30.06.2021 werd bepaald bij het KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 6 april 2020, ed. 1 - inforum nr. 335185).

Doc. nr. 348164

■ Omz. Min. van Maatschappelijke Integratie van 4 juli 2021 betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de tweede helft van het jaar 2021.

Doc. nr. 347584

 

Artikel 1. - Een toelage wordt toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om voedse

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Algemene inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey
Rob Heyman
Frederic Heymans
Cora van Leeuwen
Annelien Smets

Bestel