Menu

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

2021-03-30

Bestel

Decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid [54]

Artikel 1. – Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. – Dit decreet is niet van toepassing op de gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

De Vlaamse Regering sluit een convenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie om de doelstellingen van dit decreet te realiseren in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Art. 3. – In dit decreet wordt verstaan onder:

1° algemene verordening gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

2° initiatieven van vrijwillige en informele zorg: alle initiatieven die niet hoofdzakelijk door beroepskrachten word

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey
Rob Heyman
Frederic Heymans
Cora van Leeuwen
Annelien Smets

Bestel

Bestuur & organisatie

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie, Recht

Handboek Bestuursrecht

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel