Menu

Handboek openbare orde

Alain Liners

2008-01-01

Bestel

Inhoudsopgave

Het gebruik van bewakingscamera’s door de politie

Net zoals elke camera die gebruikt wordt met het oog op bewaking en toezicht[61], val­len de door de politiediensten gebruikte bewakingscamera’s onder het toepassings­veld van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. De camerabewakingswet is echter niet van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s geregeld door of krachtens een bij­zondere wetgeving[62].

61   De journalisten of particulieren die evenementen filmen respectievelijk voor informatie­doeleinden of privédoeleinden zijn dus niet onderworpen aan de camerabewakingswet, hoewel ze eventueel onderworpen blijven aan de wet van 8 december 1992 tot bescher­ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege­vens, BS 18 maart 1993.
62   Wet van 21 decem

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 24ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Politie & Privacy: gecoördineerde en gecodificeerde codex

Frank Schuermans

Bestel

Politie & veiligheid

De officier van bestuurlijke politie | 2de editie

Jean-Claude Gunst

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | Poster Bevoegdheden leden van de politieorganisatie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel