Menu

Handboek openbare orde

Alain Liners

2008-01-01

Bestel uw printeditie

Inhoudsopgave

Het gebruik van bewakingscamera’s door de politie

Net zoals elke camera die gebruikt wordt met het oog op bewaking en toezicht[61], val­len de door de politiediensten gebruikte bewakingscamera’s onder het toepassings­veld van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. De camerabewakingswet is echter niet van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s geregeld door of krachtens een bij­zondere wetgeving[62].

(61)   De journalisten of particulieren die evenementen filmen respectievelijk voor informatie­doeleinden of privédoeleinden zijn dus niet onderworpen aan de camerabewakingswet, hoewel ze eventueel onderworpen blijven aan de wet van 8 december 1992 tot bescher­ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege­vens, BS 18 maart 1993.
(62)   Wet van

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Politie & veiligheid

Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders

Ludo Kluppels

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Statuut - Administratief en syndicaal statuut

Eddy Branckaute

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Officieuze coördinatie WPA, WGP, DLB en NGW

Tom De Schepper

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Bestuur en organisatie van de lokale politiezone

Kris Croonen
Tom De Schepper
Koen Van Heddeghem

Bestel uw printeditie

Politie

15 Dec

Studiedag: Tuchtregeling bij de politie

Locatie: Koninklijke Bibliotheek van België (Royal Library Meeting Center), zaal Royal Sky Room

Prijs: € 169

Schrijf u in