Menu

Bouwen aan een breed sociaal beleid

door Peter Cousaert, Hans Grymonprez

Prijs
79,-
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

We geven lokale besturen duidelijke inzichten en concrete handvaten voor een krachtig sociaal beleid. De sociale grondrechten vormen de basis van het boek. Alle overheden in dit land hebben immers de verplichting om een beleid te ontwikkelen dat die rechten realiseert. De centrale gedachte is dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat recht wordt vertaald in het recht op arbeid, het recht op sociale bescherming en juridische bijstand, op een behoorlijke huisvesting, op onderwijs, op een gezond leefmilieu en op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Deze content biedt ons in de toekomst de mogelijkheid om dieper in te gaan op belangrijke thema’s. De invalshoek is zeer breed en biedt heel wat mogelijkheden voor gemeenten en OCMW’s. Deze brede aanpak maakt ook duidelijk dat sociaal beleid een gemeenschappelijke opdracht is van gemeente en OCMW en dat het niet kan toegewezen worden aan één dienst of binnen de bevoegdheid valt van één schepen of de OCMW-voorzitter. 

In onze reeks worden uitgediepte bijdragen gebundeld gepubliceerd. De publicaties – die u kunt verzamelen in een kaft – worden telkens opgebouwd rond een centraal thema, dat gekaderd wordt in een editoriaal. Per publicatie zal de kernredactie samenwerken met enkele gastredactieleden die zich profileren op het thema.

De volgende titels verschenen al in de reeks:

  1. Netwerken & regie
  2. Vermaatschappelijking
  3. Kinderrechten en grondrechten:een inleiding
  4. Kinderrechten en grondrechten: beleidspraktijk

Zal verschijnen: 

  1. Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid 

Over de auteur(s)

PC

Peter Cousaert

Peter Cousaert is stafmedewerker lokaal sociaal beleid, regie en organisatienetwerken bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG). 

Meer info
HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is docent sociaal werk aan de AP Hogeschool Antwerpen en verbonden als vrijwillig post-doctoraal medewerker aan de Universiteit Gent.  

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Peter Cousaert, Hans Grymonprez
Verschijningsdatum: 2013-12-28
Type Losbladig boek

Ook interessant