Menu

GDPR in vraag en antwoord

Tom De Schepper , Miet Remans , Ward Van Hal

Bestel uw printeditie

Rechten van de betrokkene

De betrokkene (de persoon over wie gegevens verwerkt worden) beschikt over heel wat rechten inzake de gegevensverwerking. We geven hierna een overzicht van de voornaamste rechten die vervat zitten in de GDPR.

Recht op toegang
De betrokkene heeft te allen tijde recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. Om dat recht te kunnen uitoefenen, moet de verantwoordelijke informatie bezorgen aan de betrokkene over de doeleinden van de verwerking, de opslagter- mijn, het recht van rectificatie, het recht op het wissen van gegevens en het recht om een klacht in te dienen. De verantwoordelijke moet ook meedelen welke persoonsgegevens verwerkt worden.

Recht op vergetelheid
Een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie uit 2014 inzake het bijhouden en opzoeken van de gegevens van een persoon via de online zoekmachine Google vormde een belangrijke aanleiding om dit recht uitdrukkelijk op te nemen in de GDPR. Het Hof stelt dat

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: GDPR in vraag & antwoord

Tom De Schepper
Miet Remans
Ward Van Hal

Bestel uw printeditie

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: functionaris voor de gegevensbescherming - Ed. 2

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

Codex Privacy & persoonsgegevens

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

Codex algemene verordening gegevensbescherming

Dirk De Bot

Bestel uw printeditie

Recht

Big Data Rapport

Frank De Smet

Bestel uw printeditie