Menu

Groeien in actief burgerschap

Samen leren samenleven

Prijs
€ 35.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

"Het GO! onderwijs creëert dankzij deze publicatie een mijlpaal in burgerschapseducatie. Dit boek vormt een ideaal instrument om de blik van jongeren op onze huidige samenleving te openen. Het schrijft immers niet voor wat je moet, maar tekent specifiek uit hoe je vanaf het 1ste jaar van de 1ste graad secundair systematisch en kritisch als actieve 21ste-eeuwse burger kunt leren denken.” - Dimokritos Kavadias, professor politieke wetenschappen VUB.

Hoe train je leerlingen in burgerschapscompetenties? Hoe transformeer je jouw schoolorganisatie tot een actieve oefenplaats voor democratische cultuur? Dit boek legt je dit helder en concreet uit.

Actief burgerschap is verankerd in het pedagogische DNA van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit wordt gevat in onze baseline samen leren samenleven, een engagement dat al onze leerkrachten, personeelsleden, bestuurders, jongeren en hun ouders aangaan. Wat ons allemaal verbindt, is dat we burgers zijn. Het GO! kiest er expliciet voor om neutraliteit te vertalen als ‘actief’ burgerschap, dat niet kan bestaan zonder een kritische en onderzoekende houding en het participeren in de maatschappij.

De recentste burgerschapsonderzoeken illustreren dat voor 21ste-eeuwse burgers kennis over burgerschap alléén onvoldoende is - ze moeten die kennis kunnen toepassen en daar hebben ze vaardigheden en attitudes voor nodig.

Actieve burgers informeren zich, leren bij en stellen zich oprecht betrokken op tegenover anderen en hun omgeving. In dit boek lees je hoe actief burgerschap in het curriculum op school er kan uitzien. In de wetenschappelijk onderbouwde en inclusieve leerlijn valt actief burgerschap uiteen in drie competenties: filosoferen, waardevorming en duurzaam samenleven. Deze competenties nemen over de graden heen toe in opbouwende beheersingsniveaus. Per competentie zijn er effectieve werkvormen uitgeschreven om uit te voeren in de klaspraktijk.

Gebruik dit boek om leren samenleven in de klas en op school te realiseren.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9782509032874
Verschijningsdatum: 2018-09-03
Aantal pagina’s: 268
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

De directeur vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Levensbeschouwelijke vakken

Kris Denys
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Leerkrachten en hun loopbaan

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter
Jan Vanhoof

Bestel

Onderwijs

Radicale jongeren op school

Willy Steensels
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen

Luc De Man

Bestel

Onderwijs

De toekomst van de eindtermen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs organiseren

Filip Smets

Bestel