Menu

Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen

Luc De Man

2017-02-13

Bestel uw printeditie

Inhoudsopgave

Beleidsruimte: groeiend (of verschuivend)

Traditioneel lag het zwaartepunt van verantwoordelijkheden zeer sterk bij de overheid. Dat leidde tot een omvangrijk en complex geheel van regelgeving dat aan scholen werd opgelegd en tot een sterke nadruk op externe evaluatie. Hoewel de noodzaak daarvan algemeen aanvaard was, werd de concrete uitwerking ervan steeds sterk bekritiseerd (Norton Grubb, 1999; Nevo, 2001). In de jaren 1990 is men gaan inzien dat de sterke regulering een belemmering is gaan vormen voor de beweegruimte van scholen (Güthe, 1997). Als reactie daarop is men scholen ruimte gaan geven voor het voeren van een eigen schoolbeleid. Ook de herkomst van de aandacht voor beleidvoerend vermogen moet gezocht worden in de groeiende autonomie die scholen in Vlaanderen en in de ons omringende landen genieten. Deregulering en decentralisatie maken immers ook in Vlaanderen voortdurend deel uit van het gevoerde onderwijsbeleid (Vanderpoorten, 2000; Vandenbroucke, 2004). Scholen worden – tenminste afgaande op de beleids

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marianne Coopman
Marc Van den Brande

Bestel uw printeditie

Onderwijs

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter
Jan Vanhoof

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Evaluatiepraktijk op school

Kathleen Harre
Jan Vanhoof
Lieve Smeyers

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school (tweede herwerkte editie)

Monique D'aes

Bestel uw printeditie

Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

24 Jun

Het jungle-effect van de crisis in het onderwijs

Locatie: Zoom.us

Prijs: € 50

Schrijf u in