Menu

Omgaan met alcohol en andere drugs op school | pakket van 5

Leidraad voor een DOS

door VAD

Prijs
€ 23.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In deze brochure wordt heel overzichtelijk uitgelegd welke ingrediënten je nodig hebt om een ‘Drugbeleid Op School’ (DOS) te ontwikkelen. Je formuleert een visie op middelengebruik en bouwt je DOS op vier pijlers: 1. een regelgeving over alcohol en andere drugs, 2. een begeleidingstraject voor leerlingen met (mogelijke) problemen, 3. preventie via educatie, 4. structurele maatregelen in de schoolcontext. Alle pijlers werk je uit aan de hand van drie acties. Alle acties zijn van belang voor het succes van het DOS. Alcohol, drugs, gamen en gokken zijn immers verbonden met de leefwereld van onze leerlingen. Ook als school word je hiermee geconfronteerd. In deze leidraad krijg je antwoorden op vragen zoals: - Hoe ondersteun ik mijn leerkrachtenteam het best? - Welke afspraken en regels stellen we op? En hoe reageren we als afspraken niet nageleefd worden? - Wat omvat een begeleidingstraject voor leerlingen met (mogelijke) problemen? - Wat houdt het informeren en sensibiliseren van leerlingen in? - Hoe ziet een ondersteunend schoolklimaat eruit? Deze brochure past in een reeks waarmee het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap al wie betrokken is bij het schoolgebeuren wil ondersteunen bij het uitwerken van een beleid rond een thema dat te maken heeft met een 'zorgwekkend thema' en het welbevinden van leerlingen op school. De brochures worden verkocht per pakket van 5. De aangegeven prijs is de prijs per pakket.

Over de auteur(s)

V

VAD

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): VAD
ISBN (print): 978-2-509-03136-5
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel uw printeditie

Lager onderwijs, Secundair onderwijs

03 Oct

Opleiding: Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school: een 4-lademodel - Gent

Locatie: Europahotel Gent, Gordunakaai 59, 9000 Gent

Prijs: € 99

Schrijf u in

Onderwijs

Feedback geven aan leerlingen op school

Marijn Vandevelde

Bestel uw printeditie