Menu

Cultureel erfgoed voor welzijn

Bart De Nil

2018-11-28

Bestel

Indicatoren wijzen de weg

Uit bovenstaande werd duidelijk dat de keuze voor een evidence based aanpak impliceert dat er geregeld gemeten en geëvalueerd moet worden. Gedurende het ganse proces van monitoring (meten en evalueren) moet nagegaan worden of enerzijds de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn en of anderzijds activiteiten gelinkt kunnen worden aan al dan niet vooropgestelde uitkomsten. Monitoring impliceert het vooraf bepalen van meetmomenten en de keuze voor meetinstrumenten. Aan de hand van indicatoren breng je dan de gestage verandering in kaart. Indicatoren kunnen zowel betrekking hebben op:

  • proces en activiteiten (proces);
  • directe en indirecte uitkomsten en effecten van de interventies (output);
  • effecten op iets langere termijn (outcome);
  • langetermijneffecten (impact).

Indicatoren kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn. Bovendien vereisen ze multiperspectiviteit: alle partners moeten er zich, elk met hun eige

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Cultuur & vrije tijd

Handboek Erfgoedondernemer

Johan Vencken

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Waarom investeren in erfgoed? En hoe?

Kristof Gaublomme
Hilde Plas
Gregory Vercauteren

Bestel