Menu

De pensioenthematiek in lokale besturen | 4de editie

door Marijke De Lange

Samenvatting

Deze content behandelt het financieringsvraagstuk van de wettelijke pensioenen van het statutaire personeel, van de aanvullende pensioenen voor contractanten van lokale besturen en van het mandatarispensioen. In de eerste plaats is deze content een praktische handleiding. Ze begint dan ook met een lijst van bruikbare documenten. Daarnaast biedt de inhoud achtergrondinformatie om de impact van enkele belangrijke ontwikkelingen, zoals de Financieringswet lokale ambtenarenpensioenen van 24 oktober 2011 of de groepsverzekeringen voor een tweede pensioenpijler, beter te duiden.

Over de auteur(s)

MDL

Marijke De Lange

Marijke De Lange is stafmedewerker personeelsbeleid gemeenten bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Marijke De Lange
ISBN (print): 9782509038265
ISBN (digitaal): 9782509038555
Verschijningsdatum: 09-10-2020
Formaat: 160x240mm
Aantal pagina’s: 192
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant