Menu

De pensioenthematiek in lokale besturen (4de editie)

Marijke De Lange

2020-10-09

Bestel

Inhoudsopgave

De Wet voor de Financiering van de Lokale Ambtenarenpensioenen van 24 oktober 2011 [81]

Dit was de eerste maatregel voor een sluitende financiering van de lokale ambtenarenpensioenen: alle lokale besturen werden aangemoedigd om zoveel mogelijk toe te treden tot het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. Een veralgemeende aansluiting leverde volgens berekeningen een daling van de pensioenbijdragevoet op het loon op van 3 tot 5%.

Elk lokaal bestuur werd vanaf 2012 aangesloten bij het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen. Hiermee werden in de eerste plaats de besturen van de vroegere zogenaamde ‘pool 3’ en ‘pool 4’ bedoeld.[82] Toch konden deze besturen weigeren om zich aan te sluiten en hun aandeel in de reserves opvragen (artikel 5 § 3-5). Ze moesten daartoe een aangetekende brief versturen naar de minister van Pensioenen vóór 15 december 2011. Later

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant