Menu

Het Bin-boekje | pakket van 5

Bestel uw printeditie

Woord vooraf

De leraren dactylografie-tekstverwerking en Nederlands behandelen in het kader van hun respectieve leerplannen het schrijven van zakelijke brieven en het typen van documenten.
Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (Bin) heeft daarvoor een aantal normen uitgewerkt, gepubliceerd in het Staatsblad onder het kenmerk NBN Z 01-002. De officiële Bin-normen zijn verkrijgbaar in het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Branbançonnelaan 29, 1040 Brussel, tel. 02 738 01 11, e-mail info@bin.be.
Aan de hand van duidelijke richtlijnen i.v.m. de conventies en de vormgeving van zakelijke brieven, rapporten en verslagen streeft men via de Bin-normen naar een eenvormigheid om zo een efficiënte en effectieve communicatie te bevorderen.
We willen er wel op wijzen dat deze normen op een gering aantal punten afwijken van de gangbare regels voor de aanspreektitel en de slotformule in een brief (het gebruik van de hoofdletter en de interpunctie)

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Communicatie & informatie, Onderwijs

Sociale media op school

Kevin De Ridder
Jacques Verleijen

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Optellen en aftrekken (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Getalbegrip (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Vermenigvuldigen en delen (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel uw printeditie

Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

17 Feb

Opleiding: Over schoolboeken en leermiddelen. Sleutels voor onderwijskwaliteit?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 99

Schrijf u in