Menu

Het Bin-boekje | pakket van 5

2015-06-01

Bestel

Woord vooraf

De leraren dactylografie-tekstverwerking en Nederlands behandelen in het kader van hun respectieve leerplannen het schrijven van zakelijke brieven en het typen van documenten.
Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (Bin) heeft daarvoor een aantal normen uitgewerkt, gepubliceerd in het Staatsblad onder het kenmerk NBN Z 01-002. De officiële Bin-normen zijn verkrijgbaar in het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Branbançonnelaan 29, 1040 Brussel, tel. 02 738 01 11, e-mail info@bin.be.
Aan de hand van duidelijke richtlijnen i.v.m. de conventies en de vormgeving van zakelijke brieven, rapporten en verslagen streeft men via de Bin-normen naar een eenvormigheid om zo een efficiënte en effectieve communicatie te bevorderen.
We willen er wel op wijzen dat deze normen op een gering aantal punten afwijken van de gangbare regels voor de aanspreektitel en de slotformule in een brief (het gebruik van de hoofdletter en de interpunctie)

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Onderwijs

Posters Leer Lokaal - pakket van 10

OVSG

Bestel