Menu

Een sociale woning huren bij een SHM

Het kaderbesluit sociale huur na de wijziging van 4 december 2013

door Björn Mallants

Prijs
€ 45.01
E-book met 5 persoonlijke downloads.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) geeft het sociale huurstelsel in Vlaanderen vorm. Het is de praktische vertaling van het decretale kader in zake sociaal wonen dat vervat zit in de Vlaamse Wooncode. In deze content wordt het KSH vanuit het oogpunt van de sociale huisvestingsmaatschap­pijen bekeken. De bedoeling is inzicht verschaffen over de regels voor het huren van een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij.

We hebben niet de bedoeling om in detail alle bepalingen uit het KSH te behandelen, laat staan dat we alle interpretatieproblemen willen uitklaren. Wel willen we op heldere wijze de grote lijnen van het sociaal huurstelsel zoals het wordt gehanteerd door sociale huisvestingsmaatschappijen toelichten. We doen dit op basis van de verschillende stappen die een toekom­stige sociale huurder zet op weg naar een sociale woning. Grotendeels volgt het KSH een gelijkaardige opbouw.

We geven de regelgeving weer, maar vertalen ze ook naar de praktijk waar kandidaat-huurders, huurders, bestuurders, medewerkers, welzijnsactoren, gemeentes en OCMW’s mee geconfronteerd worden.

Over de auteur(s)

BM

Björn Mallants

Björn Mallants is directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Hij is de woordvoerder van VVH in het Paritair Comité 339. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van bestuur van Housing Europe, de Europese koepelorganisatie voor sociaal wonen. Hij is een tiental jaar ondervoorzitter geweest van de sociale huisvestingsmaatschappij de Ark.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Björn Mallants
ISBN (print): 9782509020239
ISBN (digitaal): 978-2-509-02208-0
Verschijningsdatum: 2014-06-01
Formaat: 148x210mm
Aantal pagina’s: 128
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Omgeving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

De zorgvereniging: Een praktische handleiding

Dirk Meulemans
Emme Vandeginste

Bestel

Sociaal beleid & werk

Manifest voor moedige mensen

Bestel

Omgeving

Straatbomen in uw gemeente: een stappenplan voor het inplannen

Florian De Bont

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek voor de sociale dienst van het OCMW

Raf De Bruycker
Mattie Jacobs
Roos Van Kerckvoorde
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Sociaal beleid & werk

Als lokaal bestuur werk maken van werk

Jan Leroy
Fabio Contipelli
Christof Delatter
Ann Jughmans
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Werkgelegenheidsmaatregelen in lokale besturen

Petra Dombrecht

Bestel

Sociaal beleid & werk

Verzamelmap instructies OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het ecogram

Stef Herman

Bestel

Omgeving

Toekomsten voor investeren in publieke ruimte

Xavier Buijs
Annelies Van der Donckt
Paul Wuillaume

Bestel

Omgeving

Handboek Lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer
Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Toekomsten voor sociaal beleid

Peter Cousaert
Sabine Van Cauwenberge

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sterk lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer

Bestel