Menu

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

2023-02-28

Bestel

Inhoudsopgave

Wat zijn de voorwaarden?

Volgens artikel 386 van het Decreet Lokaal Bestuur kan een gemeente een vereniging, stichting of sociale onderneming oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover die rechtspersoon niet belast wordt met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

De gemeente mag hierbij ook geen afbreuk doen aan de bepalingen over intergemeentelijke samenwerking. Er mogen met andere woorden geen andere gemeenten deelnemen.

Deze oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag evenmin gepaard gaan met de overdracht of terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel (volgens artikel 185 Decreet Lokaal Bestuur kunnen personeelsleden in statutair dienstverband wel ter beschikking worden gesteld aan “een vereniging zoals vermeld in artikel 386” (sic), als dat nader bepaald is in de rechtspositieregeling van het personeel) of met de overdracht van gemeentelijke infrastructuur.

De

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel