Menu

HR in de zorg

Beleid en praktijk

door Michel Van der Borght

Prijs
€ 59.00
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Zelfs als een organisatie haar HR niet actief ontwikkelt, voert zij toch altijd een of andere vorm van personeelsbeleid. Pas veel later dan in andere sectoren en dikwijls onder druk van een steeds meer eisende overheid, is in de zorgsector de functie van een personeelsdirecteur of HR manager gecreëerd. Om begrijpelijke redenen zijn het dikwijls grotere voorzieningen die tot die beslissing zijn overgaan. De uitdaging voor de zorgsector die uit veel kleine organisaties bestaat is groot. Oude én nieuwe inzichten omtrent HRM professioneel aanpakken zonder een beroep te kunnen doen op een gespecialiseerde medewerker, is niet evident. Diverse netwerken in de sector kunnen hen hierbij wel helpen. In het handboek wordt de grote diversiteit van HR-activiteiten en management aspecten verduidelijkt en dit zowel met een beleidsmatige, als met een praktische insteek. Talrijke activiteiten ontwikkelen zich binnen een wettelijk kader. Maar het management beschikt over voldoende vrijheidsgraden voor een eigen invulling. De randvoorwaarden om medewerkers op een duurzame wijze te integreren in het beleid van een zorginstelling worden geschetst. HR is een van de grote uitdagingen voor de zorgsector. Elke zorgorganisatie heeft diverse perspectieven: het klantenperspectief (patiënten, bewoners, externe en interne artsen, overheid, medewerkers), het financieel perspectief , het intern proces perspectief en het ontwikkel- of groeiperspectief. In elke invalshoek worden activiteiten ontplooid, die vanuit drie niveaus kunnen beschreven worden: het strategisch niveau, het managementniveau en het uitvoerend niveau. In de bijdragen in het handboek wordt telkens gepoogd deze drie niveaus te integreren.

Over de auteur(s)

MVdB

Michel Van der Borght

Michel Van der Borght is voormalig personeelsdirecteur bij GZA en jarenlang de geëngageerde voorzitter van de commissie sociale verhoudingen van Zorgnet Vlaanderen en vertegenwoordiger van Zorgnet Vlaanderen binnen de IF-IC-organen. Ook maakte hij deel uit van de delegatie van Zorgnet Vlaanderen in het paritair comité 330 voor de federale gezondheidsinrichtingen en -diensten, waar hij de sectorale ontwikkelingen mee opvolgde en met een praktijkgerichte blik bijstuurde waar nodig.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Michel Van der Borght
ISBN (print): 978-2-509-01600-3
Type Losbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Vrijwilligersbeleid in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle

Bestel

Zorg & welzijn

Volgboekje kinderopvang (pakket van 10)

Bestel

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel

Zorg & welzijn

Canvas intern noodplan woonzorgcentra

Bestel

Zorg voor personen met een handicap

30 Jan

Seminarie: De persoonsvolgende financiering in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg (Antwerpen)

Locatie: Antwerp management school - Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Prijs: € 150.01

Schrijf u in