Menu

ICT op school

Ken Barrix

2018-11-05

Bestel uw printeditie

Implementatie

Implementatie is het procesmatig invoeren van een innovatie om ze te structureren in de schoolorganisatie en de -cultuur. Het omvat interventies om enerzijds de organisatie performanter te maken en anderzijds een positieve gedragsverandering (professioneel handelen) te realiseren. Om de innovatie succesvol in te voeren moet men aandacht besteden aan de noodzaak, de inhoud en de aanpak van de beoogde verandering én aan de relatie met alle betrokkenen. Het gaat over een gedeelde, onderbouwde aanbeveling die voortvloeit uit de visie en de missie van de school en die tot uiting komt in de praktijk.
Op het vlak van technologie gaat het vaak over geïsoleerde vernieuwingen. Het beperkt zich tot initiatieven van enkele leerkrachten, waardoor de reikwijdte zeer beperkt is en blijft. Men kan dan ook niet echt spreken van vernieuwingen, maar van losstaande activiteiten zonder meer. De oorzaak is vaak dat de andere leerkrachten de kennis die er is over het gebruik van technologie niet

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Onderwijs

Duurzaam pionieren in het onderwijs

Mieke Haverkort-de Vreede

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Toetswijzer voor de lagere school

Bestel uw printeditie

Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

24 Jun

Het jungle-effect van de crisis in het onderwijs

Locatie: Zoom.us

Prijs: € 50

Schrijf u in

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marianne Coopman
Marc Van den Brande

Bestel uw printeditie