Menu

Met hoge heren kersen eten

Beleidsbeïnvloeding in de praktijk

door Stefaan Viaene

Prijs
30,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Met hoge heren is het kwaad kersen eten, zegt een bijna vergeten spreekwoord. Het is moeilijk om iets van politici en andere beleidsmakers gedaan te krijgen. Bij nogal wat praktijkwerkers leeft dat idee zeer sterk. Ze hebben schroom om aan beleidsbeïnvloeding te doen. Vaak ook omdat ze niet weten hoe ze eraan moeten beginnen. Maar het is ook makkelijker gezegd dan gedaan.

Betaalbare woningen in de gemeente, een job voor wie op de gewone arbeidsmarkt geen kans maakt, een ontmoetingsplaats voor bewoners in een multiculturele buurt. Hoe overtuigt u beleidsmakers om zich hiervoor te engageren? Met deze content wil Samenlevingsopbouw Vlaanderen daar een antwoord op bieden. Deze content moet voor werkers uit de sector samenlevingsopbouw en daarbuiten een hulpmiddel zijn om vanuit de praktijk een concrete bijdrage aan het beleid te leveren.

De content bekijkt beleidsbeïnvloeding als een proces in vijf fasen: de analyse, de doelbepaling, de strategiebepaling, de machtsverwerving en de beïnvloeding. Elke fase heeft haar eigen doelstelling, waarna de volgende fase voortbouwt op het resultaat van de vorige. De inhoud gaat op elke fase uitgebreid in en biedt praktijkwerkers een houvast om aan de slag te gaan.

Over de auteur(s)

SV

Stefaan Viaene

Stefaan Viaene is stafmedewerker bij Samenlevingsopbouw Vlaanderen. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Stefaan Viaene
ISBN (print): 9782509011800
ISBN (digitaal): 978-2-509-02612-5
Type Vastbladig boek